Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne, der gives i denne e-mail, er givet udelukkende for oplysningernes egen skyld og er ikke ment som salgstilbud. Visse produkter vil muligvis ikke være i handelen i forskellige lande, og de produkter, der kan leveres, kan eventuelt afvige fra de illustrerede. Intet fra denne e-mail må reproduceres eller udgives på tryk, som fotokopi, mikrofilm eller på nogen anden måde uden forud indhentet skriftlig tilladelse fra Lely Holding B.V. Selv om alle informationerne i denne publikation er indsamlet med størst mulig omhu, kan Lely ikke drages til ansvar for nogen som helst skade, der måtte indtræffe som et resultat af eventuelle fejl eller udeladelser, der måtte være indeholdt i denne publikation.

Få flere oplysninger om retten til eksklusiv brug under vores varemærkeinformation på www.lely.com.

Copyright © 2023 Lely Holding B.V. Alle rettigheder er forbeholdt.

Top