Afgoldning af malkekøer

Goldperioden er den vigtigste periode i en kos laktationscyklus. I denne periode forberedes koen og yveret på den kommende laktation. Derfor vil enhver unormal hændelse i denne periode få konsekvenser for koens sundhed og produktion efter kælvningen.

Ledelse, Kosundhed

content

Yversundhed i goldperioden

Når man ser på yversundheden, stammer 60% af mastitistilfældene i den tidlige laktation fra goldperioden (se Figur 1). Derfor skal afgoldningen af malkekøerne foretages metodisk og omhyggeligt for at sikre, at der ikke opstår nye infektioner inden kælvningen, og at eksisterende infektioner bliver udryddet. 

graph drying off dairy cows 1.JPG
Figur 1: Forekomst af klinisk mastitistilfælde under laktationen (Green et al. Journal of Dairy Science 2002)

I goldperioden kan der defineres 2 kritiske stadier for yversundheden: den første uge efter afgoldningen og ugen inden kælvningen (se Figur 2). Begge perioder er kritiske, da der, i den første periode, skal dannes en keratinprop (et hornstof) i patterne mælkekanal, yverets naturlige forsvar, og da denne prop i den sidste periode langsomt forsvinder som en forberedelse på laktationen. Denne keratinprop forhindrer bakterier i at komme ind i mælkekanalen i goldperioden.

graph drying off dairy cows 2.JPG
Figur 2: Hyppigheden af nye coliforme indre yverinfektioner under laktationscyklussen (Green et al. In Practice 2002)

Yveret er meget modtageligt for nye infektioner i begyndelsen og i slutningen af goldperioden. Dertil kommer, at nogle dyr overhovedet ikke danner nogen keratinprop i mælkekanalen i hele goldperioden (se Figur 3). 

graph drying off dairy cows 3.JPG
Figur 3: Udviklingen af patter uden keratinprop i goldperioden (Green et al. Journal of Dairy Science 2002)

Mælkeydelsen på afgoldningstidspunktet er af stor betydning, idet en højere ydelse forøger risikoen med 100% for at udvikle nye, indre yverinfektioner efter afgoldningen. På grund af en stor mælkevolumen i yveret har de hvide blodlegemer hovedsageligt travlt med at absorbere resterne af mælkefedtceller og vil være mindre aktive over for bakterier, der er kommet ind i yveret. Desuden varer det længere for køer, der skal afgoldes, at få dannet en (tilmed svagere) keratinprop i mælkekanalen, hvis de har en høj mælkevolumen sammenlignet med andre køer. 

Afgoldningsbehandling

En behandling med antibiotika til det indre yver ved afgoldningen er effektiv til at fjerne eksisterende infektioner og forhindrer ny infektioner i at opstå de første uger i goldperioden. Men det vil ikke forhindre nye infektioner senere i goldperioden på grund af den begrænsede tidsperiode, antibiotika virker. I den sammenhæng har internationale undersøgelser og undersøgelser, foretaget af Lely, vist, at anvendelsen af en indvendig patteforsegling yderligere reducerer risikoen for nye bakterier, når den bruges i kombination med antibiotika. Dette produkt gør det ud for den naturlige keratinprop og forhindrer bakterier i at komme ind i mælkekanalen på patten. Det er muligt kun at anvende en indvendig patteforsegling på køer med et lavt somatisk celletal (SCC), og der skal drages ekstra omsorg for hygiejnen ved anvendelsen af patteforseglingen. Sørg for, at den indvendige patteforsegling igen fjernes efter kælvningen, så proppen ikke ender i mælkesystemet. 

Den korrekte afgoldningsbehandling bør drøftes med besætningens dyrlæge og nedskrives i form af en standard arbejdsprocedure. Den vil være afhængig af længden af goldperioden, forekomsten af specifikke mastitispatogenter, vellykket behandling, gårdens specielle situation osv. Ved at se på køernes somatiske celletal (SCC), inden de påbegynder goldperioden og igen efter kælvningen, kan terapien og håndteringen vurderes objektivt og tilpasses om nødvendigt.

Reduktion af risici tidligt i goldperioden

  • En af hovedfaktorerne, der er bestemmende for, om afgoldningen bliver vellykket, er den mælkeproduktion køerne stadig har på dette tidspunkt. Der er målet at reducere mælkeydelsen til under 15 kg mælk. Dette kan gøres ved en rettidig reduktion af kraftfoderet og ved at reducere energi- og proteinindholdet i foderet (dvs. fodring med mere fiberholdigt grovfoder såsom hø eller græsensilage). Der gives yderligere informationer om indstillingerne i T4C-managementprogrammet i Figur 4.
  • Malkningen skal indstilles pludseligt. Det tilrådes ikke at fortsætte med at malke køerne mindre en 2 gange om dagen inden afgoldningen, da dette forøger risikoen for nye infektioner og forsinker dannelsen af keratinpropper efter malkningens ophør.
  • Afgoldningsbehandlingen skal udføres i sikre og rene omgivelser efter den sidste malkning. Før behandlingen skal pattespidserne desinficeres og efter behandlingen skal pattespidserne dyppes.
graph drying off dairy cows 4.JPG
Figur 4: Anbefalede T4C-indstillinger; dette vil sikre en rettidig nedsættelse af kraftfodermængden til 2 kg ved det forventede afgoldsningstidspunkt. I større besætninger kan afgoldning af grupper af køer foretages rutinemæssigt, efter de har været fodre

Reduktion af infektionsrisici i hele goldperioden

  • Rene omgivelser: god hygiejne og et godt staldklima forhindrer væksten/tilstedeværelsen af bakterier i liggeunderlaget og dermed forurening af yveret, når koen ligger ned.
  • En velafbalanceret foderration, hvad angår energi, protein, mineraler og vitaminer: vigtigt for at gøre koens eget immunitetsforsvar optimalt og for at opretholde en optimal huld score (3 – 3,5).
  • Minimere stress: stress reducerer koens immunitetsforsvar
  • Maksimere ko-komforten (komfortabelt liggeunderlag, bevægeområder): dette bidrager til en generelt bedre sundhedstilstand og kan hjælpe med til at reducere yverødem.

Reduktion af infektionsrisici omkring kælvningstidspunktet

  • Yverødem skal forhindres på grund af, at ødem nedsætter blodcirkulationen og immunforsvaret i yveret og forøger risikoen for mastitis. Yverødem er hovedsageligt relateret til indtagelse af for meget Na+ og K+ i goldperioden, hvilket forårsager tilbageholdelse af væske. For stor indtagelse af disse ioner forøger også risikoen for hypokalkæmi. Især produkter fra afgræsning er rige på Na+ and K+. Bevægelse er også et præventivt tiltag.
  • Malk køer, der ’drypper mælk’ inden kælvningen, og anbring råmælken i en fryser: malkningen skyller eventuelle patogenter fra mælkekanalen ud. Tilmed fjernes frie fedtsyrer fra blodet via mælken og mindsker risikoen for fedtleversyndrom og ketose.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk