Besætningsdynamik hos besætninger med automatiske malkesystemer

I besætninger med robotmalkning ændrer besætningsdynamikken sig lidt med tiden og er forskellig fra besætninger med traditionelle malkestalde. Det skyldes den mindre menneskelige indgriben. Men om natten og under fodring har robotbesætninger samme dynamik som traditionelle besætninger.

Ledelse, Kosundhed, Malkning

content

Fodrings- og liggeadfærd

Fra Lelys egne undersøgelser med overvågningskameraer, der observerer en malkerobotbesætning over en periode kan vi konkludere, at også i malkerobotbesætninger kan alle køerne lide at æde på én gang, når der leveres frisk foder. Den traditionelle ”besætningsadfærd” med, at alle æder på én gang, forsvinder først, når der leveres frisk foder kontinuerligt hele dagen igennem. Det sikrer hver enkelt ko tilstedeværelsen af en velblandet og rigtigt afbalanceret ration. Når foderet skubbes hen til køerne, lokkes de til at vise foderbunken opmærksomhed, men dog mindre, end når der leveres frisk foder. Flere udfodringer om dagen og regelmæssig foderskubning stimulerer endvidere til et mere kontinuerligt flow af køer hen til malkerobotten, hvilket giver optimal udnyttelse af robotkapaciteten, som det er vist i en hollandsk undersøgelse for nylig.

herd dynamics 1.jpg
Når der gives frisk foder, vil alle køerne gerne æde på samme tid

En anden konklusion er, at køerne foretrækker at ligge ned og hvile i de tidlige morgentimer (2 til 6). Disse adfærdsmønstre bekræfter også at robotbesætninger har brug for en sengebås og en plads ved foderbordet til hver ko.

herd dynamics 2.jpg
Næsten hele besætningen hviler sig kl. 6 om morgenen

Liggeadfærd og risiko for mastitis

En canadisk undersøgelse for nylig undersøgte stå- og liggeadfærden i en robotbesætning i relation til forekomst af mastitis. Resultatet viste, at der ikke er nogen sammenhæng mellem korte tidsrum, hvor køerne står op efter malkningen og forekomst af mastitis. En anden interessant konklusion fra denne undersøgelse, som bekræfter tidligere undersøgelser, er den positive sammenhæng mellem produktion og liggetid. Jo mere liggetid, jo mere mælk. Dette bekræfter også behovet for én sengebås pr. ko i en malkerobotbesætning. 

Konklusioner

  1. Sørg for én sengebås og én plads ved foderbordet til hver ko.
  2. Skub foderet regelmæssigt i løbet af dagen.
  3. Længere liggetid relaterer til højere mælkeydelse.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top