Installering af fodbade for at forebygge klovproblemer

Klovsygdomme kan medføre betydelige økonomiske tab, særligt når man bruger malkerobot: mælkeproduktion, frugtbarhed og besøgsadfærden til robotten vil blive forringet som resultat af sådanne skader. Klovproblemer såsom Digital Dermatitis har ligeledes negativ påvirkning på dyrenes velfærd. Det anbefales derfor at bruge fodbade for at forbedre klovsundheden.

Ledelse, Kosundhed, Malkning

content

Der fås forskellige typer af fodbade. Fodbadet med en svamp er at foretrække af 2 vigtige årsager: for det første forhindrer det køerne i at glide, hvilket forøger køernes villighed til at gå igennem fodbadet. For det andet formindsker svampen virkningen af væsketabet i fodbadet, når koen træder op i det.

Når man opstiller fodbadet, er der 2 foretrukne positioner.

  1. Et midlertidigt fodbad anbragt efter robotudgangen. Det er let at gøre, og alle køerne går gennem det, men du vil opleve færre besøg i robotten.
  2. Et midlertidigt fodbad anbragt på et logisk sted i stalden, hvor det er let at drive køerne igennem det. Denne mulighed virker bare forstyrrende på kotrafikken.
foot bath 2.jpg

Det er nødvendigt med regelmæssig anvendelse af fodbad for at forbedre klovsundheden og for at minimere klovskader. Afhængigt af besætningens klovsundhed anbefales det at bruge et fodbad mindst en gang om ugen eller hver fjortende dag. Det er også vigtigt, at fodbadet bliver frisket op efter 100 køer (eller efter 12 timer). Desuden skal man overveje at indføre regelmæssig beskæring af klovene på besætningen for at forhindre alvorlige klovskader i at opstå, og for at opretholde et godt flow af køer gennem robotten!

Fodbad

Hvor og hvilket 

Et permanent fodbad, som du kun fylder op en gang imellem, er en god ting for at opretholde fred og ro i besætningen. Desværre er det svært at tømme og rengøre et permanent fodbad, og hvis du ikke er omhyggelig, ændrer dit fodbad sig til et infektionsbad. Så er det lettere at anbringe og rengøre et midlertidigt fodbad efter robotten, men det nedsætter køernes flow gennem robotten med 0,5 besøg pr ko pr dag (afhængigt af kvaliteten af fodbadet). Midlertidige fodbade anbragt i stalden giver køerne mindre stress, men er meget mere tidskrævende, da mange køer skal føres igennem badet. Valget af den foretrukne mulighed for landmanden afhænger af ledelsesformen på gården, besætningens adfærd samt af typen af landmænd.

Størrelse og dybde af fodbadet

Størrelsen og dybden af fodbadet er vigtige faktorer for en effektiv udnyttelse af klovsundhedsprodukterne. Dybden skal være mindst 15 cm, for at man kan være sikker på, at klovene kommer tilstrækkeligt langt ned i væsken. En minimumlængde på 3 meter er nødvendig, for at koen kan komme rigtigt igennem badet. Bredden kan være afhængig af placeringen af badet. Det er vigtigt, at køerne ikke har mulighed for at slipppe væk.

Efter fodbadet: en ren overflade at gå på!

Det er meget vigtigt, at køerne har en ren overflade at gå på efter hvert fodbad. Den bedste garanti for effektiv behandling er, at forhindre køerne i at komme i kontakt med gødning umiddelbart efter fodbadet. Det er også af stor betydning, at du anvender de rigtige koncentrationer. Hvis fodbadet har en for stærk koncentration vil det have den virkning på køerne, at flowet nødvendigvis aftager.

Endelig konklusion: fodbade er ikke godt for flowet af køer, men nødvendige for at holde klovene i orden. Derfor skal du engang imellem ofre lidt på kotrafikken for at opnå en bedre sundhedstilstand for klovene på dine køer

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top