Kalv besætning

En velfungerende robotko med høj livstidsproduktion – hvilken mælkeproducent vil ikke ønske det? Desværre er kalvedødeligheden på mange mælkeproduktionsbedrifter 12 % i de første 6 måneder. Det er en høj og meget dyr dødelighedsrate samtidig med, det er tidsrøvende og besværligt. Men der er en bedre mulighed.

Ledelse

content

Fra kalv til velfungerende robotko

En velfungerende robotko med høj livstidsproduktion – hvilken mælkeproducent vil ikke ønske det? Desværre er kalvedødeligheden på mange mælkeproduktionsbedrifter 12 % i de første 6 måneder. Det er en høj og meget dyr dødelighedsrate samtidig med, det er tidsrøvende og besværligt. Men der er en bedre mulighed. I de bedste bedrifter er kalvedødelighedsraten kun mellem 3 og 4 %. Når man opdrætter ungkreaturer, kan mange af sundhedsproblemerne undgås med god bedriftsledelse.

Checkliste og brochure

På hjemmesiden kan du downloade en checkliste til vurdering af arbejdet med dine ungkreaturer – hvad der går godt, og hvilke punkter der kan forbedres. For yderligere at støtte dig har Lely lavet en brochure om opdræt af ungkreaturer, inklusiv tips om forbedringer i det generelle arbejde med opdræt, samt hvordan man opdrætter mere velfungerende robotkøer. Nedenstående ser du en oversigt over de vigtigste punkter til arbejdet med opdræt af ungkreaturer.

Formål og omkostninger ved opdræt af ungkreaturer

Formålet med avlsarbejdet: en fuldvoksen kvie, der kælver ved den korrekte vægt, har let ved at producere mælk, er i stand til at omsætte masser af grovfoder, er yderst velfungerende og selvstændig og med en god kropsbygning. Det tager et gennemsnit på 2 år at opdrætte en kalv til det stadie, hvor den bliver en mælkeproducerende kvie plus, naturligvis, den nødvendige mængde af penge. Mælkeproducenter regner med et beløb på ca. € 1.500 (alt iberegnet, undtagen bygninger) for hver kvie, der opdrættes på gården. Afhængigt af gårdens størrelse kan dette omregnes til 4 til 5 euro cent pr. Liter mælk.

Råmælk: masser af det, friskt, hurtigt og ofte

En problemfri fødsel af en livlig kalv er et godt startpunkt for arbejdet med opdræt. Gennem hele den forudgående periode er det afgørende med optimal bedriftsledelse samt korrekt fodring. En nyfødt kalv fortjener optimal opmærksomhed. De første skridt hen imod en højproduktiv, velfungerende ko sker allerede i de første dage af kalvens liv. Råmælk er en forudsætning under mottoet: masser af det, friskt, hurtigt og ofte. Med andre ord: et minimum på 3 til 4 liter råmælk i de første timer efter fødslen.

youngstock 1.jpg

Gruppeopstaldning

Efter 3 til 10 dage kan kalvene opstaldes i aldersgrupper, gerne udstyret med en drikkeautomat til kalve. Dette er begyndelsen på kalvenes sociale udvikling. At blive fodret med mælk via en drikkeautomat reducerer i betydeligt omfang risikoen for fodringsfejl, da der fodres med mindre portioner flere gange. Dette vil også stimulere kalvene til at indtage faste stoffer. Derfor skal kalvene, når de er omkring en uge gamle, altid have adgang til grovfoder samt friskt og rent drikkevand.

youngstock 2.jpg

Lelys Calm-drikkeautomat til kalve

I gennemsnit kan en drikkeautomat sørge for skræddersyede mælkeportioner til 25 til 30 kalve (pr. boks) flere gange om dagen. Lelys Calm-drikkeautomat til kalve medfører en arbejdsøkonomi på 60 til 70 %, og hvis man opdrætter 60 kalve om året, kan landmanden tjene investeringen hjem på ca. 3 år. Lelys Calm er perfekt i kombination med en fodringsstation til kraftfoder. Dette giver en glimrende forberedelse til malkerobotten, hvor dyrene også vil få kraftfoder.

youngstock 3.jpg

Optimal vækst

Efter fravænningen er det vigtigt at sikre optimale fordele, set ud fra kalvenes vækst. Rent faktisk er det således, at kalve op til en alder af 1 år gerne må vokse så hurtigt, som de gerne vil, så de bliver i stand til at opfylde målet med at kælve, når de er 24 måneder gamle. Ved inseminering af ungkreaturer er en vis fysisk udvikling ønskværdig: vægt ca. 370 kg, skulderhøjde ca. 1,32 m og brystmål på 165 cm

Opstaldning og sundhed

Separat opstaldning af kalve op til 1-årsalderen og ældre kvæg er afgørende for et godt avlsarbejde med ungkreaturer. Kalve kan let udvikle forskellige sygdomme gennem kontakt med ældre ungkreaturer eller voksne køer. Overførelse af sygdomme kan reduceres ved at opstalde ungkreaturerne separat, ved installering af en hygiejnesluse samt ved anvendelse af arbejdssekvensen ”fra de unge til de gamle”.

Optimalt opdræt af ungkreaturer betaler sig hurtigt tilbage. Kvierne vil kælve hurtigere, begynde at producere mælk tidligere og vil besøge robotten aktivt og af egen fri vilje.

youngstock 4.jpg

De vigtigste tiltag til forbedring af kalvenes sundhedstilstand

  • Kontrol af råmælk - Fremskaf tilstrækkelig råmælk af høj kvalitet umiddelbart efter kalven er født
  • Kontrol af mælk – Forbered mælken i henhold til instruktionerne, sørg for den rette drikketemperatur og hjælp kalven med at indtage den rette drikkeposition. Kalvene skal have fri adgang til tilstrækkeligt, rent drikkevand, grovfoder og kraftfoder fra de er 1 uge gamle.
  • Hygiejne – Udfør arbejdet hygiejnisk i kalvebåsene og med uddelingen af mælken. Sørg for tilstrækkelig rengøring, desinfektion og hold kalvebåsene tørre.
  • Separation efter aldersgrupper - Separation efter aldersgrupper (yngre og ældre end et år) begrænser udbredelsen af sygdomme. Udfør altid arbejdet fra de yngre til de ældre dyr og forsøg at undgå overbelægning.
  • Vaccinationer – Spørg dyrlægen om de nødvendige vaccinationer.
  • Opstaldning – Sørg for passende ventilation, rent halm og hyppig udspredning af ren strøelse.

Har du noget spørgsmål, eller kunne du tænke dig at modtage yderligere oplysninger? Kontakt i så fald dit lokale Lely-center.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top