Kalvene er morgendagens malkekøer

Det generelle billede er, at der primært sættes fokus på malkekøerne, men de yngre generationer af drøvtyggere bør også have deres plads i de daglige rutiner. De unge kalve påkalder sig ofte meget opmærksomhed. De har brug for foder af fremragende kvalitet. Det kraftfoder, der gives, skal være af den rigtige slags og i tilstrækkelig mængde. Husk endelig, at i det lange løb vil korrekt opdrættede ungkreaturer også være garanti for et godt afkast.

Ledelse

content

Så, hvordan kan vi bedst muligt tage vare på vores kalve? Hver enkelt kalv har brug for nogle basale fornødenheder for at kunne vokse og blive en funktionsdygtig malkeko. En god start på opvækstperioden begynder med en vellykket fødsel af en sund kalv. Dernæst skal du være klar over, at kalve kommer til verden uden immunforsvar. De har ingen antistoffer i blodet. Derfor er råmælken af så stor betydning.

Råmælk

Den nyfødte kalv skal have sin modstandskraft fra råmælken. Det er mindre sandsynligt, at kalven bliver syg på grund af patogener, når den har fået antistofferne, der findes i råmælken se Figur 1). Det er derfor, det er så vigtigt at give råmælk hurtigt, tit og i rigelige mængder. Prøv om du kan give 4 liter råmælk inden for de første timer efter kælvningen. For hver time, der går, reduceres tarmenes absorbtionsevne af antistoffer med næsten 10%. Råmælken skal endvidere gives under hygiejniske omstændigheder. Råmælken skal altid indsamles i og fodres fra rene, desinficerede spande. Det anbefales også, at du selv bruger rene, særlige støvler og påklædning på kalvens opholdsområde.

calfs dairy cows 1.jpg
Figur 1: kalvens immunitetsproces

Mælkeerstatning eller komælk?

På 3. eller 4. dagen efter kælvningen kan der skiftes til mælkeerstatning eller normal (pasteuriseret) komælk; begge arter kan bruges. Vi ved, at mange mælkeproducenter giver deres overskudsmælk til kalvene, og at det er en nem udvej arbejdsmæssigt, men mælkeerstatning opfylder kalvens ernæringsbehov langt bedre. Ud over de nødvendige næringsstoffer indeholder mælkeerstatning også vitaminer og mineraler, som er vigtige for et sundt vækstforløb.

Fra kallunet til udviklingen af vommen

Mavesystemet på unge kalve er lille og underudviklet. Kallunet (hvor mælken fordøjes) på nyfødte kalve har et volumen på 1,5 til 2 liter. Vommen har et rumfang på kun 0,75 liter. I en alder af 8 uger kan både kallunet og vommen rumme 6 liter. Vommens vækstrate fra 3 til 8 uger er større end selve kalvens vækstrate. I slutningen af mælkestadiet er vommen vokset til at kunne rumme 14 liter, hvorimod kallunet kan rumme 7 liter.

calfs dairy cows 2.jpg
Figur 2: vommen i den unge kalv og den voksne ko

Grovfoder stimulerer udviklingen af vommen

Ud over at drikke mælk, lærer kalvene hurtigt at æde kraftfoder og hø, som gerne må være groft og af en god kvalitet. Kalvene lærer gradvist at æde fast foder, indtil de æder 1,5 til 2 kg om dagen efter afvænningen. Indersiden af vommen på de unge kalve har kun ganske få papiller. Vommen stimuleres ved fodring med groft grovfoder, det rigtige kraftfoder og energitilskud. Jo mere dyrene indtager, jo lettere vil det være at fase mælken ud. Overgangen til fast foder er lettere, hvis vommen er veludviklet og sund. Desuden må forsyningen af frisk vand ikke overses. Det tilrådes at give frisk drikkevand, når kalven er 1 uge gammel. Kalve har behov for vand i et omfang af 10% af deres kropsvægt om dagen. Særligt på varme dage er behovet for vand større end de få liter mælk kalvene får. Om vinteren er kalvenes energibehov større, når de befinder sig i mælkefasen. På grund af kulden er det nødvendigt med mere energi for at give kalven dens basale fornødenheder. 

Opstaldning

De allerførste dage af deres liv skal kalvene helst opstaldes i individuelle kalvebokse eller i kalvehytter afhængig af gårdens kapacitet og klimaet. Efter3 til 10 dage i den enkelte boks er kalvene i stand til at klare sig selv og kan flyttes sammen i grupper (med et minimum på 1,5 m2 plads pr. kalv). Her lærer kalvene at socialisere, og fremfor alt har de her mere plads til at udvikle deres ramme og muskler ved at løbe og springe. Med gruppeopstaldning er det let at fodre kalvene med den automatiske Lely Calm drikkeautomat til kalve. Den holder dyrene sunde, idet de bliver fodret mange gange om dagen, og kvaliteten af mælken er konstant og med den rigtige temperatur. 

Opsummering

Da kalvene er morgendagens malkekøer, kræver de tilstrækkelig og korrekt opmærksomhed. For at være sikker på, at du behandler dem på denne måde:

  • Inkluder kalvene i dine daglige rutiner.
  • Når du tjekker køerne, skal du også tjekke kalvene.
  • Sørg for, at de får tilstrækkeligt med råmælk af god kvalitet lige efter fødslen.
  • Overvej muligheden af at fodre kalvene automatisk med en Lely Calm.
  • Sørg for bedst mulig, ren og tør opstaldning samt strøelse.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top