Kogængerovergang

Mælkeproducenterne Marente og Jaap Hupkes fra Voorst i Holland er blevet belønnet med €1.000,- af ‘Het Innovatiefonds Farmers for Farmers (IFFF: ‘The innovation fund Farmers for Farmers’) for deres banebrydende innovation. Den hollandske fond er et initiativ af ’For Farmers B.V.’, en producent og leverandør af kvægfoder.

Ledelse

content

IFFF-fonden har belønnet i alt 5 innovationer. Den stimulerer landmænd til at udvikle ideer, føre dem ud i livet og videregive deres viden og erfaring. På denne måde forstærker fonden landbrugssektorens fælles innovative styrke og muliggør udviklingen af en stærkere og sundere sektor. 

Marente og Jaap Hupkes har udtænkt en innovativ måde, der gør det muligt for køerne selv at gå over vejen. Navnet på dette projekt er ’Koen Klara har forkørselsret’. Projektet omfatter en overgang med kvægriste på begge sider samt et skilt, der påbyder den øvrige trafik at udvise agtpågivenhed og lade køerne have ’forkørselsret’. Bilister må ikke køre hurtigere end 30 km/timen i området ved overgangen. I siderne vil der være svinglåger til fodgængere.

crosswalk cows.jpg
Stedet, hvor køerne går over vejen

En fordel ved denne løsning er, at køerne vil være i stand til at besøge malkerobotten, når som helst de ønsker det – uden forhindringer. En anden fordel ved denne koovergang er, at køerne bliver i stand til at gå over på en ny græsmark, hvilket resulterer i mere friskt foder til køerne og bedre udnyttelse af græsfoldene. Med andre ord: overgangen forøger afgræsningsmulighederne. Der er flere landmænd, der allerede har vist interesse for denne løsning.

 

Kilde: de Stentor ( www.destentor.nl ), For Farmers ( www.forfarmers.eu ), www.verantwoordeveehouderij.nl

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top