Lysets indflydelse på mælkeproduktionen

Lysets indflydelse på mælkeproduktionen. Den rigtige belysning i staldene sikrer køernes optimale ydeevne. Undersøgelser har vist, at korrekt belysning inde i staldene – sammen med en optimal tidsplanlægning – kan forøge mælkeproduktionen med fra 6 til hele 10 %.

Ledelse, Malkning

content

Hvordan virker det?

Køer er følsomme dyr, der giver dag- og natrytmen meget høj prioritet. For at lade deres kroppe virkeliggøre forskellen på disse tidsperioder i fuldt omfang, er det nødvendigt med et vist belysningsniveau. Et korrekt planlagt lysscenarie vil yde koen tilstrækkeligt lys i dagtimerne og også sikre en hvileperiode med mørke.

light 2.jpg

Udenfor, om dagen, så snart et vist dagslysniveau når øjets nethinde, sender koens nervesystem et signal til hypofysen i hjernen om at sænke sekretionen af hormonet melatonin. Dette hormon medfører søvnighed, forøger kroppens fedtprocent og forstyrrer dyrenes produktionsevner. Når niveauet af melatonin aftager, forøges mængden af et andet hormon, nemlig IGF-I, i dyrenes blod. IGF-I-hormonet har den funktion, at det stimulerer dyrenes aktivitet og dermed også deres mælkeproduktion. Derfor betyder mere lys en forøgelse af mælkeproduktionen.

I stalde, især om vinteren, er der sædvanligvis ikke tilstrækkeligt lys til at nå det naturlige lysniveau. Undersøgelser med styring af belysningen har vist, at køerne trives bedst, når der er en lysintensitet på mellem 150 og 200 lux i en periode på 16 timer i døgnet, efterfulgt af en 8-timers mørkeperiode. I sommerhalvåret kan lysniveauet med det naturlige lys ofte være tilstrækkeligt i sig selv, selv om styring af lyset, selv om sommeren, kan være påkrævet på overskyede, mørke dage, for at køerne har det bedst muligt. 

Et styret belysningssystem

Lelys L4C, det styrede staldbelysningssystem, bruger gasudladningslamper og lampearmaturer med specielle reflektorer. Det er således muligt, at installere et belysningssystem med jævn fordeling af lyset samtidig med, der kun anvendes et minimalt antal armaturer.

Lampearmaturerne har deres helt eget design, så de udspreder et højt lysniveau med det lavest mulige energiforbrug. Sammen med et netværk, der er tilsluttet hver enkelt armatur via en spændingsboks, har hvert belysningssted sin egen IP-adresse. Derfor kan lyset styres ikke blot fra en kontrolboks med også fra en computer. I dette L4C-netværk er der lavet en intelligent tilpasningsordning, som gør det muligt at installere belysningen med et individuelt eller grupperet belysningsprogram. Med tilsluttede lyssensorer vil lyset kun være tændt, når lysniveauet udenfor er betydeligt lavere og medfører et for lavt lysniveau inde i stalden.

I skumringen og ved morgengry er det ikke nødvendigt at have alle lamper tændt for at opnå et velafbalanceret lysniveau i stalden. I tidens løb vil dette reducere energiomkostningerne, da ikke alle lamper vil være tændt hele tiden. Systemet garanterer således, at køerne kan drage fordel af et fuldt tilstrækkeligt lysniveau hele tiden.

I L4C-softwareprogrammet kan installationen let ændres, og den tid, den enkelte lampe er tændt, kan let kontrolleres. Dette muliggør konfigurering af et effektivt udskiftningsprogram, som vil være billigere og mindre tidskrævende.

light 3.jpg

Lelys L4C

Lelys L4C – lys til køerne, er meget mere end blot et antal lamper til at oplyse din stald. Det er en helt ny og anderledes måde at oplyse stalde på. Dette nye system, det første af sin slags, blev udviklet for at opnå et optimalt belysningsniveau i stalden ved brug af specielt konstruerede armaturer. Som en unik nyskabelse har hvert armatur sin egen spændingsboks, som forbinder det til nettet, hvilket muliggør, at den enkelte lampe har sit eget belysningsprogram afhængigt af, hvor i stalden den er placeret. På denne måde giver systemet køerne det optimale belysningsniveau i hele stalden og samtidigt det lavest mulige energiforbrug.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top