Malkekøers drikkevaner

Vand spiller en særdeles vigtig rolle i mælkeproduktionen, for kontrol med kropstemperaturen og mange andre kropsfunktioner hos malkekvæg. Opsyn med fodring og rationer sker almindeligvis helt ned i detaljerne, hvorimod indtagelse af vand, adgang hertil og kvaliteten deraf ofte overses. Drikkevand opfylder 80-90% af en malkekos totale behov for vand, og køerne drikker 4-4,5 liter vand for hver kg mælk, de producerer. Normalt drikker køerne kun i korte runder (7-12/dagen), hvor de dog drikker 10 til 20 liter vand. Navnlig efter malkningen og under fodringen vil køerne gerne drikke. Denne adfærd ses tydeligt i besætninger, hvor køerne går hen for at drikke efter at have besøgt robotten.

Ledelse, Kosundhed

content

Adgang til vand og kvaliteten deraf

Med hensyn til adgang til drikkevand skal der mindst være 2 drikkesteder pr. kogruppe. Det vil forhindre dominerende køer i at monopolisere et enkelt drikkested. For at muliggøre, at 10-15% af en gruppe kan drikke samtidigt, kræver det et minimum på 1,2 m drikkeadgang i omkreds pr. 20 køer i drikkekar med åben vandoverflade. Den optimale højde på vandtruget er omkring 60-70 cm og vanddybden 7 cm eller mere, hvilket muliggør at dyrene kan stikke mulen ned i vandet.

Høj vandkvalitet er vigtigt for rigelig indtagelse. Derfor skal kvaliteten tjekkes regelmæssigt. Især i varme perioder skal vandtrugene rengøres hver dag for at forhindre bakterievækst. Ofte er der anbragt barrierer rundt om vandet eller drikketrugene er anbragt i mere en 1 meters højde for at forhindre køerne i at lave afføring i dem. Sådanne indgreb forhindrer faktisk køerne i at drikke tilstrækkeligt. Den eneste måde at forhindre gødning i vandtrugene på er at sørge for, at der er rigelig plads rundt omkring dem. Gangområder med åbne vandtrug skal måle mindst 4 meter i bredden, så køerne kan passere hinanden, når andre dyr vil drikke.

drinking behaviour.jpg

Utilstrækkelig vandforsyning eller vand af dårlig kvalitet resulterer i produktionstab, reduceret generel modstandskraft og lejlighedsvist sygdomme. Ved optimal indtagelse af vand skal vandtemperaturen helst ligge mellem 10 og 20º C. Brug af for-køler til at køle mælken ned muliggør opvarmning af drikkevandet til køerne i de kolde vinterdage.

Varmestress og vandforbrug

Især i de varme sommerdage, når dyrene lider af varmestress, kan vandindtagelsen blandt køerne stige drastisk med en faktor fra 1,2 til 2. En ko, der yder 50 kg, kan drikke fra 250 til 350 liter vand, når temperaturen kommer op på 27º C. For at køerne kan drikke sådanne mængder af vand, er det nødvendigt med ekstra vandingssteder, når temperaturen stiger.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top