Staldindretning

Der er mange faktorer involveret i opførelsen og etableringen af en staldbygning. Ikke blot de interne faktorer, såsom ledelse og virksomhedens størrelse, men også ydre faktorer såsom klimaforhold og kultur. Forud for opførelsen af en stald er det vigtigt at tage stilling til, hvilken staldtype der vil være i harmoni med omgivelserne. En stald skal ikke kun være indrettet, så den passer til klimaet, men det er også vigtigt at vide, hvilke produkter og serviceydelser, der er til stede i området, og om de er økonomisk overkommelige.

Fodring, Malkning

content

Forud for beslutningen om at bygge (eller ombygge) en stald vil det være en god ide at tjekke op på de regler og bestemmelser, der gælder i det pågældende land, og finde ud af, hvilke støtteordninger der måtte være.

Klimaet inde i stalden, navnlig ventilationen, er et vigtigt forhold for køernes velbefindende. God ventilation vil sige tilstrækkelig og konstant flow af frisk luft uden, at det trækker. Træk skal undgås, da det vil skade køernes sundhed. Sædvanligvis vil dyrene undgå de steder i stalden, hvor det trækker. Desuden er tilstrækkelig ventilationskapacitet vigtig for at fjerne dyrenes kropsvarme, HN3, metan og CO2. Utilstrækkelig ventilation skaber et ubehageligt klima, i hvilket køernes produktion ikke vil være optimal.

Opstaldning og staldhygiejne

Optimal opstaldning er afgørende for forhindring af klovproblemer. Sørg for, at der er tilstrækkeligt mange sengebåse (én pr. ko) med de rette dimensioner og blød strøelse, der giver dyrene mulighed for at hvile behageligt og komfortabelt. Hvis antallet af sengebåse er utilstrækkeligt, eller hvis de er for snævre og ukomfortable vil dyrene – særligt de lavtrangerende køer – føle sig tvunget til at blive stående noget længere, hvilket udøver et ekstra tryk på klovene. Desuden varer det længere, inden klovene bliver tørre, hvilket forøger infektionstrykket.

Gulvet er et andet vigtigt område at være opmærksom på. Et ru og tørt gulv forhindrer dyrene i at glide og komme til skade. Men ujævnheder og forskellige niveauer skal undgås, hvor det kan. Et tilstrækkeligt antal brede gangarealer og passager er nødvendige for at sikre den rigtige kotrafik hen til malkerobotten. Desuden bør forhindringer (som f. eks. kæder fra gødningsskrabere) undgås og minimeres, hvor det er muligt for at forhindre enhver forstyrrelse af kotrafikken.

Staldhygiejne er af altafgørende betydning og er nærmest at betragte som en del af opstaldningen. De bakterier, der forårsager digital og interdigital dermatitis (betændelse i huden), trives i snavsede og våde omgivelser uden frisk luft. Derfor skal landmændene sørge for rene og tørre sengebåse samt hyppigt rengøre gulvene for gødning (om muligt med anvendelse af en Discovery-mobilskraber). Effektiv ventilation bidrager også til, at staldgulvene tørrer hurtigere, og at der er et sundt klima i stalden. Fodbade er en del af den forbedrede staldhygiejne, fordi de renser og styrker klovenes hud og horn samt dræber bakterier.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top