Betydningen af Standard Operating Procedures

Både på familiegårde og store bedrifter med ansatte er behovet stort for klare procedurer. Brugen af såkaldte Standard Operating Procedures (SOP) kan maksimere arbejdseffektiviteten og reducere mulighederne for fejl. Med SOP skal vi hele tiden huske, at disse procedurer generelt er ens, men skal tilpasses til hver enkelt gård. Et SOP-program sikrer, at hver enkelt procedure udføres i overensstemmelse med vedtagen bestemmelse af hver eneste person på gården. Det giver landmanden fred og ro i sindet at have standardprocedurer og stimulerer de ansatte til at gøre deres yderste for at forbedre gårdens resultater.

Ledelse, Malkning

content

Et godt SOP-program består af en forklaring af de forskellige trin og procedurer, illustrationer, der er lette at forstå og nogle få forklarende linjer. Følgende funktioner kan gennemføres i et SOP-program:

  • Indhentning af køer iflg. advarselslisten.
  • Rengøring af sengebåsene.
  • Registrering af en mastitisbehandling i T4C.
  • Udskiftning af mælkefilter(tre).

Når man arbejder på en familiegård af almindelig størrelse, vil eksempler på daglige hændelser, såsom en ko skal kælve eller flyttes til en anden gruppe, kunne drøftes i en kaffepause eller ved frokostbordet. Selv om denne uformelle måde er normal, når der kun er få mennesker involveret, er det stadigt nyttigt at overveje indførelsen af en eller anden form for SOP. Når man arbejder på en større gård, hvor forskellige ansatte tager vare på de samme rutiner / procedurer, måske endda på forskellige arbejdshold hver dag, kræves der kommunikation og engagement, for at man kan være i stand til at drive en mælkeproduktionsbedrift ordentligt og effektivt. Et SOP-program sikrer så, at hvert enkelt arbejde bliver udført på samme måde for alle arbejdsrutiner.  

Rutine

Når man arbejder på en (stor) gård skal der tages højde for organisation og ansvarsfordeling. Derfor er det særdeles vigtigt, at hver enkelt medarbejder er bevidst om sit arbejde og sin rolle på gården. 

Desuden skal den samlede arbejdsrutine på gården være klar for enhver. For eksempel kan et ur kun vise tiden rigtigt, når alle parter, små og store, arbejder sammen i den rigtige rutine. Klare procedurer sikrer denne rutine og giver struktur for alle involverede.

Kommunikation

Entydig kommunikation er afgørende for effektiv bedriftsledelse på din gård samt for dine ansattes engagement. Når gårdens bedriftsleder og de ansatte er entydigt informeret om gårdens målsætning og strategi, er protokollerne den bedste måde at opnå dette mål på. Ved at kommunikere dette ud bliver det fælles mål klart for enhver ansat, og han/hun kan forstå og indse betydningen og anvendelsen af de rette procedurer. 

Engagement

Når de ansatte er engagerede i deres arbejde og i gården, vil antallet af fejl og svigt aftage og effektiviteten gå i vejret. Landmanden kan stimulere engagementet ved:

  • Opmærksomhed: kommuniker målsætningen ud til familie og/eller ansatte.
  • Forståelse: forklar, hvordan det daglige arbejde er relateret til målsætningen for hele gården.
  • Tilbagemelding: bed om tilbagemeldinger for at forbedre engagementet og opnå målsætningerne på gården.
  • Handlingsplan: sammensæt klare arbejdsmetoder, så de er lette at forstå (SOP’er).
  • Omtanke: kommuniker tilbage, når målsætningerne er indfriet, og sørg for at fejre dette sammen med folkene på gården.
  • Engagementet stiger, når folk har mulighed for at foretage indberetninger om deres arbejde og se resultaterne af deres daglige arbejdsrutiner, når deres indberetning er gennemført. 

Ved at gennemføre SOP’er i de daglige rutiner på din gård fremkommer der en klar struktur, og engagementet vil stige. Som resultat heraf vil den generelle effektivitet gå i vejret, men samtidig sikres også, at arbejdet bliver fornøjeligt. Og det er det, Lely står for: rentabelt og fornøjeligt landbrug.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top