Vægtadvarsler i T4C; nyttigt værktøj til at opdage halten

For at vedligeholde et optimalt flow af køer hen til robotten, er klovenes sundhedstilstand af stor betydning. Derfor er det afgørende at minimere de økonomiske indvirkninger på bedriften, ved tidligt at kunne opdage eventuel halten (i kombination med det rutinemæssige klovbehandlingsprogram). Kropsvægten er et nyttigt værktøj til at opdage halten på et tidligt tidspunkt.

Ledelse, T4C & InHerd

content

Kropsvægten måles ved hver enkelt malkning af koen i Lelys Astronaut-malkerobot. Skønt særdeles nyttigt som parameter til at vurdere dyresundhed, viser vægten også variationer gennem dagen forårsaget af foderoptagelse, drikning, afføring og vandladning. Normale fysiologiske variationer kan komme helt op på 60 kg.

Advarsler for kropsvægt

T4C 3.0 meddeler advarsler vedrørende tab af kropsvægt, ved at anvende en dynamisk formel. Rapporten “Condition-Weight Attentions” viser køer med advarsel for:

  1. Samlet vægttab over en sammenhængende periode;
  2. Dagligt vægttab fra den ene dag til den anden.
weight attention 2.jpg
Figur 1

Figur 1: Eksempel på rapporten “Condition-Weight Attentions” i T4C 3.0; advarslen refererer både til en advarsel vedrørende det samlede vægttab og til det daglige vægttab.

Vægtindstillinger i T4C

Indstillingerne for vægtadvarslerne kan ændres i T4C-menuen, idet man følger disse trin: Data Entry – Settings – Milking – Attention.

weight attention 3.jpg
Figur 2: Default-indstilling for advarsler for kropsvægt i T4C 3.0

1. Det samlede vægttab

Advarsel vedrørende det samlede vægttab er et praktisk ledelsesværktøj og nyttigt til at kontrollere dyrene i overgangsperioder. Hvis for mange køer får en advarsel for samlet vægttab i den tidlige laktation, er det en antydning af, at overgangsperioden ikke er optimal, og at dyrene er i en for kraftig negativ energibalance (NEB). En ko, der dukker op på denne liste, kræver særlig opmærksomhed, for eksempel behandling med propylenglykol for at forbedre energibalancen.

Tærsklen for denne advarsel er indstillet til 8 % af kropsvægten, hvilket for en ko på 650 kg svarer til 52 kg og modsvarer et gennemsnitligt tab på 1 point i scoren for kropstilstand (BCS - body condition score) på en skala fra 1 til 5.

2. Det daglige vægttab

Advarsel vedrørende det daglige vægttab er en tidlig indikator for sygdomme, der er associeret med tab af kropsvægt, såsom (akut) halten, eller et udtryk for stofskifteforstyrrelser. Det muliggør hurtigere og tidligere indgriben, inden koen bliver virkelig syg, og dermed forhindrer man tab af mælkeydelse, behandlingsomkostninger osv. Tærsklen for denne advarsel er indstillet til 0,8 %, hvilket svarer til 4-5 kg mistet kropsvægt. 

Dagligt vægttab er en mulig indikator for (akut) halten. Efter eventuel halten er opdaget, skal der gribes effektivt ind for at forhindre en negativ indvirkning på koens sundhedstilstand. For at forbedre klovsundheden og minimere klovlidelser er det nyttigt at anvende fodbade.

Tips og tricks

  • Kropsvægten er et praktisk ledelsesværktøj til, blandt andet, at opdage halten.
  • De vigtigste faktorer for optimal klovsundhed er: god klovkvalitet, korrekt klovform, rene og tørre klove, flade gulve og bløde underlag i sengebåsene.
  • Præventiv klovbeskæring og klovbade er vigtige redskaber til at formindske tilfælde med klovlidelser.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top