Automatiske låger: ingen undertrykkelse af lavtrangerende køer

De automatiske låger er konstrueret og udviklet af Boetech for at sætte landmanden i stand til at skabe et midlertidigt venteområde, så han let og komfortabelt kan behandle sine problemkøer. De største fordele ved de automatiske låger er, at de er arbejdskraftbesparende, den lette og enkle anvendelsesmåde og så, at de er ko-venlige.

Ledelse

content

Arbejdskraftbesparende

Med de automatiske lager kan der let og uden besvær laves et venteområde til de lavtrangerende køer og til de dyr, der stadig har brug for at vænne sig til robotten. Efter at køerne i venteområdet er malket, åbner lågerne selv og sikrer dermed et hurtigt ko-flow. 

Let at bruge og enestående brugervenlig

Der er ganske let at kontrollere lågen ved hjælp af X-Link eller fjernbetjeningskontrollen. Den kan også betjenes med en trykknap på selve lågen. Med fjernbetjeningen kan lågen betjenes på afstand, hvilket gør udvælgelsen af problemkøerne så let, som det er muligt. Da den automatiske låge går op, når alle køerne er malket, er risikoen for at glemme at fjerne venteområdet udelukket.

automatische hekken 2.jpg

Ko-venlig

De automatiske lager giver mulighed for at lave et venteområde og finde den optimale balance mellem en forhindring af undertrykkelse af de lavtrangerende køer i området og en forstyrrelse af kotrafikken. Ingen undertrykkelse af de lavtrangerende køer og ingen forhindringer på vejen til robotten, når det ikke er påkrævet.

Anbringelsen i stalden

At indrette et venteområde med afspærring mindst 2 gange om dagen vil resultere i mere arbejde. Dertil kommer, at det er vanskeligt kun at samle problemkøerne i venteområdet. De automatiske låger er en værdifuld og nem løsning. Anbring de automatiske låger på en sådan måde, at ingen sengebåse er inkluderet i venteområdet. Det er ligeledes vigtigt, at det er muligt at flytte problemkøerne.

automatische hekken 3.jpg

Testimonium

Jan van Schaijk fra Rosmalen, Holland:

'Vi har malket med en Astronaut A2-robot i over 5 år og malker nu med 2 Astronaut A3-robotter. Erfaringerne har vist os, at der er brug for et venteområde til problemkøerne. At finde er rigtige køer og kun at få de rigtige køer ind i venteområdet har aldrig været så ideelt som nu med de automatiske låger.'

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk