Det bedste menukort til dine køer

Din besætnings præstationer bliver i høj grad påvirket af fodringsstrategien og håndteringen heraf. De forskellige rationer skal konstant kontrolleres. Stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad giver jeg mine køer, og er det tilstrækkeligt til produktionen? Og hvor effektivt udnytter mine køer foderrationerne? Find ud af dette og meget mere i denne artikel.

Ledelse, Foder, Fodring

content

Når vi taler om køernes foderrationer, kan vi definere 4 forskellige rationer:

  1. Basis er den beregnede foderration. Hvad har køerne brug for, for at de kan producere den gennemsnitlige mælkeydelse?
  2. Er den faktiske foderration ved foderbordet fuldstændig i overensstemmelse med den beregnede ration?
  3. Hvis køerne har mulighed for det, vil de sortere efter det bedste foder først. Så kontroller om køerne rent faktisk indtager hele rationen.
  4. Den optagede ration. Hvor effektivt har køerne udnyttet den såkaldte ‘fodringseffektivitet’ i foderrationen?
  5. Dertil kommer, at vi også tager højde for at køerne skal motiveres til at besøge malkerobotten både frivilligt og regelmæssigt.

1. Den beregnede foderration

Med anvendelse af fodringsstrategien ’Partly Mixed Ration’ (PMR), hvor det gennemsnitlige energibehov minus 7 kg tildeles ved foderbordet, så får køerne det resterede energibehov dækket, ved deres besøg i robotten, i form af kraftfoder.

Som nævnt er det af stor betydning med en afbalanceret foderration ved foderbordet. Der skal være tilstrækkeligt med energi, ikke for meget ej heller for lidt, og der skal være tilstrækkeligt med fibre, ikke for meget ej heller for lidt, osv. Når denne foderration beregnes med eller uden hjælp af en fodringsrådgiver, er det vigtigt at beregne den på basis af køernes behov. Disse behov afhænger af faktorer som mælkeproduktion, alder, reproduktionsstatus og laktationstrinnet. Figur 1 viser indholdet af protein, sukker, stivelse, fibre og fedt i de mest almindelige fodertyper. Målet er at tilvejebringe en optimalt afbalanceret foderration, der indeholder den korrekte mængde af næringsstoffer (energi, protein og fibre), ved at blande de forskellige fodertyper. Det er afhængigt af lokale omstændigheder, hvilke fodertyper der kan fås.

best menu 2.png
Figur 1

2. Den tildelte foderration 

Foderrationen skal fordeles jævnt og være godt blandet, for at forhindre, køerne i at sortere de mest smagfulde dele først. En sådan sortering, kan forårsage store variationer i pH-værdien i vommen, med en forøget chance for vomacidose (survom). Du kan bruge en Pennstate Forage Separator (Figur 2) til at kontrollere rationen og se, hvor mange store og små partikler den blandede foderration indeholder. En kontrol lige efter fodringen og et par timer senere vil give et godt indtryk af køernes ædevaner.

best menu 3.jpg
Figur 2

3. Den optagede foderration

Hertil kommer, at det er vigtigt at holde foderet friskt foran køerne. Undersøgelser udført af Lely, samt uafhængige undersøgelser af Ph.d. Trevor DeVries; Associate Professor at the University of Guelph, Canada) viser, at fodring med mindre portioner, flere gange om dagen har vist, at have en positiv virkning på køernes pH-værdi i vommen. Virkningen af, at fodre køerne noget hyppigere kan ses i Figur 3. Hyppig fodring (rød linje) forhindrer vom pH’en i at falde under 5,80, som er tærskelværdien. Hvis man kun fodrer én eller to gange om dagen (blå linje), vil vom pH’en falde, og det vil øjeblikkeligt påvirke fodringseffektiviteten.

best menu 4.png
Figur 3

4. Den optagede (gærede) ration, dvs. fodringseffektiviteten

Foruden en sund vom, er fodringseffektiviteten en god indikator for den optagede ration. Du kan bedømme manuelt/visuelt, ved at se på scoren for køernes gødning, men du kan også kontrollere data og drive din gård på faktuelt baserede informationer via T4C. Værdien af fodringseffektiviteten er det antal kilo mælk, en ko kan producere fra ét kg tørstof (DM). Når man bruger Lely Vector, det automatiske fodringssystem, vises denne indikator som en KPI på T4C. Et eksempel: en ko, der æder 20 kg DM om dagen og producerer 24 kg mælk om dagen, har en fodringseffektivitet på 1,20 (24/20 = 1,20). Hvis sundheden i vommen forbedres ved f. eks. At ændre i fibrene eller proteinet eller i blandingsstrategien, ville den samme ko kunne producere 26 kg mælk, hvilket ville give en fodringseffektivitet på 1,30 (+10%).

Konklusion

Rigtig bedriftsledelse vil spare dig en masse arbejde og forøge den samlede effektivitet. Foruden kontrollen med robotten skal også fodringstaktikken og strategien være på plads. Ved at besvare spørgsmålene, der blev stillet i indledningen, kan du konstant kontrollere din bedriftsledelse og foretage forbedringer, hvor det måtte være påkrævet. Hvis det bliver nødvendigt, kan du altid kontakte din lokale fodrings- eller FMS-rådgiver angående dine specielle forhold.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top