Forøget arbejdseffektivitet med automatisk retningsanvisning

Ud over at den malker dine køer, giver Lely Astronaut-malkerobotten dig også mulighed for at forøge din arbejdseffektivitet ved automatisk at retningsdirigere de køer, du som du har brug for, ind i et separationsområde. Det sparer både arbejde og tid, når du skal behandle, inseminere og golde køerne. Det forudsætter naturligvis tilstedeværelsen af et separationsområde bag robotten, som gerne skal være fleksibelt i størrelse, så også større grupper af køer (f.eks. ved goldning, drægtighedsundersøgelser) kan dirigeres derhen, når der er brug for det.

Ledelse, Malkning

content

I nyere stalde er der ofte lavet en 3-vejs selektion ved udgangen fra malkerobotten. Et område til særlige behov (med strøelse) bag robotten er ideelt, så nye køer kan tilpasse sig og få ekstra komfort i de første uger efter kælvningen. Det gør det muligt for dig hver morgen og eftermiddag hurtigt at vurdere deres sundhedsstatus, når de daglige robotrutiner udføres. Dette særlige område skal dog ikke bruges til at separere en ko der f.eks. er i brunst, fordi den vil kunne beskadige de andre køer. Derfor er en mulighed for separation i 3 retninger ved udgangen af robotten ideel for at være i stand til at separere, som man helst skal (Figur 1). Ved at bruge et fleksibelt lågesystem kan separationsområdet gøres større ved at flytte ved at flytte afspærringen – ligeledes kan man gøre området større for at give plads til flere køer ved fodringsstedet.

increasing labour efficiency 1.jpg
Figur 1: Eksempel på mulighed for 3 mulige retninger

Automatiske separationer  kan indstilles i Lely T4C-managementprogrammet på besætnings-, gruppe- og koniveau. Der findes flere oplysninger om, hvordan man udfører disse separationer  i “Your guide” link i T4C. Under overskriften “Quick reference – advanced T4C routines” forklares det detaljeret, hvorledes de individuelle separationer  for grupper og besætninger skal indstilles. 

Køer kan retningsdirigeres baseret på adfærd, sundhed og kalenderadvarsler, hvilket sparer en masse tid, fordi man ikke skal ud at hente køerne (Figur 2). Retningsanvisningen kan gøres aktiv for en specifik dag eller inden for en speciel periode den pågældende dag. For hurtigt at se, hvilke separationer, der er aktive vælg i T4C: “Data entry – Daily entry – Routing”.

increasing labour efficiency 2.jpg
Figur 2: Automatiske retningsanvisningsjobs i T4C

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top