Hvorfor er det påkrævet at kalibrere kraftfoder?

Det, der først og fremmest motiverer en ko til at besøge Lely Astronaut-malkerobotten, er den kraftfoderportion, som hun kan spise dér. Hvis foderindstillingerne i T4C er rigtige, vil hver ko få udfodret den rette portion. Malkerobotten og/eller Lely Cosmix-kraftfoderautomaten uddeler kraftfoderet til koen i et omfang, der er indstillet på forhånd. I teorien kan hver levering kraftfoder variere i densitet pga. variation i ingredienserne. Det kunne føre til, at køerne får udfodret forkerte portioner. I det tilfælde ville du enten underfodre eller overfodre køerne.

Ledelse, T4C & InHerd, Fodring

content

Hvorfor er det vigtigt at kalibrere al fodringsudstyret regelmæssigt?

Forkert programmering af doserne kan medføre både overfodring og underfodring:

Overfodring 

Overfodring koster penge. Tag f.eks. en bedrift med 120 køer, hvor hver ko fortærer et gennemsnit på4 kg kraftfoder pr. dag. En afvigelse på 5 % pr. foderration svarer til ca. 8760 kg kraftfoder pr. år. Da kraftfoder i gennemsnit koster 0,20 €/kg (~1,5 kr/kg), bliver det til 1752 € (~13.066 kr) om året (figur 1). Desuden kan eventuelle rester blive spist af køer sidst i laktationsperioden, hvorved robottens kapacitet forringes, og overfede køer risikerer at blive goldet. I sidste ende kan betydelig overfodring påvirke dyresundheden negativt.

krachtvoer 1.jpg
Figur 1

Figur 1. Forkert dosering af kraftfoder koster penge. Kraftfoderets densitet varierer ikke kun efter fodertype, men også inden for samme fodertype. 

Underfodring

Underfodring påvirker koens besøgsadfærd i forhold til robotten. Koen bliver rastløs under malkningen og mindre motiveret til at besøge robotten. Det giver flere køer, som kræver opmærksomhed og skal hentes. Dvs. mere arbejde til dig. I sidste ende kunne mælkeudbyttet også blive lavere og således påvirke indtægten. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at kontrollere indstillingerne og kalibrere det kraftfoder, som udfordres i malkerobotterne og/eller Cosmix regelmæssigt.

Kalibreringsråd

Lely anbefaler kraftigt at kalibrere foderportionen pr. fodertype mindst én gang om måneden, helst efter hver ny foderlevering. To malkerobotter hver med 2 fodertyper og én Cosmix med 2 fodertyper bliver til 6 kalibreringer. 

Hvordan kalibrerer man? 
Se venligst vejledningen i:

1. Brugermanual:

Lely Astronaut A4

http://www.lely.com/nl/home/media-center/technical-documents?mach=Astronaut&type=A4&cat=Operator%20Manual 

Lely Astronaut A3Next
http://www.lely.com/nl/home/media-center/technical-documents?cat=Operator+Manual&mach=Astronaut&type=A3+Next&lang=&x=76&y=8 

Lely Astronaut A3
http://www.lely.com/nl/home/media-center/technical-documents?cat=Operator+Manual&mach=Astronaut&type=A3&lang=&x=88&y=18

Lely Astronaut A2
http://www.lely.com/nl/home/media-center/technical-documents?mach=Astronaut&type=A2&cat=Operator%20Manual

2. Afsnittet ‘Din vejledning’ i T4C (via Settings (indstillinger), Feeding (fodring))

Du kan udføre en hurtig kontrol: Hvis du f.eks. udfodrer 250 kg pr. dag og får leveret 5000 kg kraftfoder, skulle leverancen være udtømt efter 20 dage.  

Resumé

Det er meget vigtigt at kalibrere det kraftfoder, som udfodres ved malkerobotten, og Cosmix (hvis aktuelt), da over- og underfodring påvirker køernes sundhed og besøgsadfærd og koster penge.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top