Hvordan rengør jeg min Lely-robot?

Alle landmænd vil gerne have en Lely Astronaut-malkerobot med den højest mulige arbejdslettelse, men hvad kan du selv gøre for at opnå dette? En af de vigtigste opgaver er at rengøre din Lely Astronaut-malkerobot hver dag! Brugen af vand af god kvalitet og det rigtige rengøringsværktøj til rengøring af robotten og dens omgivelser er af stor betydning.

Ledelse, Malkning

content

Landmandens opgaver

I Astronaut A4 Operator Manual er der en Preventive Maintenance liste til landmanden. På denne liste finder du den anbefalede hyppighed af rengøringsopgaverne for Astronaut-malkerobotterne.
Foruden hyppigheden af rengøringsopgaverne kan du også finde andre gøremål med hensyn til vedligeholdelsen af din robot, såsom undersøgelse af visse dele. På listen over præventiv vedligeholdelse kan du klikke på opgaverne og læse en beskrivelse af, hvordan du udfører dette arbejde. 

Vandkvaliteten

Vandkvaliteten har stor indflydelse på levetiden af vise komponenter på Astronaut-malkerobotten (som f. eks. boileren, Pura). Vand, der bruges til udvendig rengøring af robotten, kan også volde skade på visse komponenter, f. eks. rammen, selv om rammen er lavet af rustfrit stål! 

Til rengøring af din Astronaut-malkerobot er der defineret bestemte standarder for rengøringsvandet. Hvis dit lokalområde har friskt vand fra vandhanen med en hårdhed over 12 °dH (= 21.4 °fH), er det påkrævet at installere en blødgører til vandet. For at rengøringssystemet skal kunne fungere godt, kræves der en konduktivitet på mellem minimum 10μS/cm og maksimum 50 μS/cm. Du kan finde Water Specifications for alle Astronaut-malkerobotter i Astronaut A4 Operator Manual.

Rengøringsværktøj og skum

Når du rengør din malkerobot, må du kun bruge det rengøringsværktøj og de kemikalier, der er anbefalet i Astronaut A4 Operator manual.

Astronaut-malkerobotten har mange elektroniske dele. Hvis du bruger en højtryksrenser, kan det beskadige disse elektroniske dele! Det anbefales stærkt ikke at bruge en højtryksrenser, når du rengør Astronaut-malkerobotten. Brug af en sprøjtepistol med blødt spray vil også formindske risikoen for forskellige blokeringer af foder. Vanddamp fra en højtryksrenser kan komme ind i fodringssystemet.

clean robot.jpg
Sprøjtepistol med blødt spray.

Du må heller ikke bruge polererklude med slibemidler, slibemateriale eller sandpapir! Sådant værktøj kan beskadige dele på din Astronaut-malkerobot alvorligt såsom sTDS og 3D-Kameraet.

På denne video vises det, hvordan man rengør Astronaut-malkerobotten med Lely Foam Unit. Det anbefales ikke at bruge Lely Foam Unit på cylindrene. Bruge af Foam Alkaline med Lely Consumables Foam unit på cylindrene kan påvirke cylindrene. The Lely Foam Unit er effektivt til fjernelse af protein, fedt, lette kalkdannelser og opbygning af salt. 

Til Lely Foam Unit er det muligt at bestille Lely Essentials Foam Alkaline.

clean robot 1.jpg
Brug ikke skum på cylindrene på Astronaut-malkerobotterne.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top