Staldhygiejne og robotmalkning

På mælkeproduktionsbedrifter hænger yversundhed og klovsundhed nøje sammen med staldhygiejnen. Ren og tør strøelse reducerer risikoen for mastitis, medens koen hviler sig, og det forhindrer patter og yver i at blive snavset. Rene gangarealer bevirker, at køerne ikke bringer gødning med sig ind i sengebåsene, at klove holdes rene og dermed er mindre modtagelige for smitsomme klovsygdomme. Samtidig forhindrer det køerne i at glide, når de går.

Ledelse, Kosundhed

content

Børsterengøring

Robotmalkning kræver konstant opmærksomhed på staldhygiejnen. I en almindelig malkestald bliver meget snavsede patter og yvere rengjort på forskellig måder, men med et automatiseret malkesystem (AMS) er patterengøringsprocessen den samme for hver enkelt ko og hver enkelt malkning. Som sådan skal patter og yvere være rene, når koen kommer ind i boksen for at blive malket. De præcise armbevægelser med Lelys børstesystem garanterer ca. 40% mere effektiv rengøring og stimulering af koens yver end ved konventionelle metoder. Børsterengøring afstedkommer en meget effektiv berøringsstimulering, som er vigtig for frigivelse af oxytocin.

Forholdet mellem hygiejne og yversundhed

En ny hollandsk undersøgelse fra universiteterne i Utrecht og Wageningen har set på forholdet mellem hygiejne og yversundhed på gårde med AMS. Denne undersøgelse viser klart, at både det somatiske celletal i hovedtanken samt procenten af nye køer med forøget somatisk celletal er højere, jo mere snavset køerne er (patter, yvere, lår). Ud over den almindelige staldhygiejne hjælper de daglige rutinegøremål på robotten (rengøring af laseren, pattekopperne og 3 x daglig udskiftning af mælkefiltre) samt kohygiejnen (trimning af haler, svidning af yvere) med til at sikre en optimalt arbejdende malkerobot, forhindrer svigt (og som følge heraf problemer med yversundheden) og yder dermed et vigtigt bidrag til god malkehygiejne. Korrekt spraying af patterne efter malkningen hjælper med til at få en lavere procentdel af nykælvede køer med forhøjet somatisk celletal. Det tilrådes derfor med regelmæssig kontrol med spraysystemet.

4 måder at holde yverne rene på

  1. Tørre og rene sengebåse. Brug et velegnet strøelsesmateriale eller sand. Sengebåse skal have den rigtige størrelse og form, så de er komfortable at ligge i, og så yverne kan holdes rene. Rengør sengebåsene mindst 2 gange om dagen, og fjern gødning, urin, mælk eller andre våde pletter.
  2. Tørre og rene gulve. Skrab gødningen bort med hyppige mellemrum (Lely Discovery) og sørg for ventilation.
  3. Sørg for at haler og yvere ikke har unødig hårvækst. Klip eller svid hårene på yveret og klip halerne, helst hver 3. måned om sommeren og for hver 8 uger om vinteren.
  4. Gør optimal brug af børste og desinfektionsmuligheder på Lely Astronaut-malkerobotten. Børsterne skal skiftes regelmæssigt.

Til at evaluere staldhygiejnen er scorekortet for ko-renlighed det mest pålidelige. Til evaluering af yverhygiejnen kan du bruge scorekortet til yverhygiejne. Du kan klikke her for at downloade. Målet er at have < 10% snavsede yvere.

Klovsundhed

Desuden er god klovsundhed vigtigt for vellykket robotmalkning, da Lely-systemet hviler på fri kotrafik og koens villighed til at besøge robotten af egen fri vilje. Klovsygdomme såsom fodråd og Mortellaros syge vil få koen til at halte, hvilket reducerer hyppigheden af besøgene i malkerobotten. Halten forårsager også uregelmæssigheder i besøgsadfærden, hvilket igen fremmer udviklingen af mastitis. Smitsomme klovsygdomme trives i fugtige urene omgivelser. Derfor er det vigtigt med god ventilation i stalden og hyppig gødningsskrabning med f. eks. en automatisk gødningsskraber som Lely Discovery for at holde gangarealerne rene og tørre. Også regelmæssige fodbade anbefales (Lely Walkway). Både klovsundheden og besøgsadfærden vil nyde godt af sunde og rene køer

Klik her for at få mere at vide om, hvad driftlederen kan gøre, for at køerne har sunde klove.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk