Vand – vitalt for køer og robot

Trykluft, strøm og vand er basiskrav for en velfungerende Astronaut-malkerobot. Trykluft bliver genereret af den interne oliefri luftkompressor. Det er klart, at strømmen skal svare til standardvolt og -ampere; ellers kan robotten ikke fungere. Køer har brug for tilstrækkeligt rent og frisk vand for at sikre deres optimale velbefindende og udbytte, så det er yderst vigtigt at bruge kvalitetsvand i og omkring robotten.

Ledelse, Kosundhed

content

Visse standarder skal defineres for brugen af vand. Kvaliteten af vandet, der bliver brugt i og på robotten, kan have indflydelse på holdbarheden af visse komponenter (f. eks. varmtvandsbeholderen og Lely Pura-damprengøringssystemet). Vand med en pH-værdi over 7,5 kan forårsage udvendig afskalning (se billedet), et fænomen du måske kender fra f. eks. din opvaskemaskine. Afhængigt af aspekter såsom geografi, jord- og logistikforhold, kan vandkvaliteten variere meget rundt omkring i verden. Derfor anbefaler Lely brugen af frisk drikkevand fra hanen, som bl.a. imødekommer følgende kriterier:

water 2.gif
  • En pH-værdi mellem 6,5 og 7,5 til indvendig brug i robotten.
  • En konduktivitetsevne mellem minimum 10μS/cm og maksimum 50 μS/cm. Derfor skal brugen af destilleret vand begrænses.
  • Ud over pH og konduktivitetsparametre er indholdet af jern(Fe) også vigtigt at have i tankerne. Et for højt jernindhold i vandet kan forårsage et overdrevet jernbundfald i rørene såvel som på kroppen. Billede 2 viser vand med et lavt jernindhold til venstre sammenlignet med vand med et højt jernindhold til højre.
water 3.jpg

At bruge vand, som opfylder Lelys specifikationer, indvendigt i robotten, vil forebygge for tidlig og overdreven slitage. Derudover skal vand, som bruges til indvendig rengøring og desinficering (Pura) af robottens ydre, også renses jævnligt. Hvordan dette skal gøres, er forklaret i SOP’en ”Robotrengøring”. At arbejde med en ren robot er ikke kun et spørgsmål om hygiejne, men det forbedrer også din effektivitet og glæden ved dit arbejde. Tit bliver vi spurgt, om man kan rengøre robotten udvendigt med regnvand, brøndvand eller vand fra den indvendige rengøring. Vi kan ikke anbefale dette af følgende grunde:

water 4.jpg
  • Regnvand bliver for det meste opbevaret i en tønde, som er et godt sted for bakterievækst. Ved brugen af dette vand til at rengøre robottens ydre vil disse bakterier blive spredt via robotten og ud blandt dine køer.
  • Det samme kan siges om vand fra en brønd. Og da dette vand har et højt indhold af jern, kan anløbning forekomme og dermed påvirke robottens præstation.
  • At genbruge rengøringsvand giver en stor risiko for at sprede uønskede bakterier, idet dette vand allerede er blevet brugt til rengøring. Ville du børste dine tænder med vand, som du først havde vasket hænder i?
water 5.jpg

Derfor anbefaler Lely på det kraftigste, at vandet, som bliver brugt til at rengøre robotten udvendigt, også opfylder kravene, som står i manualen.

Alt i alt kan vi sige, at det er meget vigtigt, at du bruger vand, som overholder de gældende krav for at forebygge uønsket spredning af bakterier såvel som for tidlig og overdreven slitage. Brugen af kvalitetsvand har en positiv effekt på den generelle levetid på de forskellige komponenter i robotten.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

 

Top