Kvalitet, du kan stole på,

med nyt udseende og en ny brugeroplevelse

Lely Consumables-produkter og sliddele har fået nyt udseende. Det nye emballagedesign er baseret på tydelig angivelse af produktoplysninger. Det lægger desuden vægt på en sikker håndtering med kemikalier ved hjælp af opdaterede farvekoder.

Ny emballage

.

Sikker opbevaring

Sikker opbevaring kræver et sted, hvor opbevaring er tilladt og muligt.

F.eks. et separat, mørkt rum med flugtruter, konstant temperatur og udluftning. Det er vigtigt, at produkterne er tydeligt identificerede og har en fast plads. På den måde vil hverken du eller dine medarbejdere tage fejl. Brug drypbakker og kemikalieskabe til produkter, som kræver det, og tilføj Lelys kemikalieoversigt med sikkerhedsanvisninger. Desuden skal du sikre dig, at alle hjælpemidler forefindes, såsom øjenskyl, personligt beskyttelsesudstyr, førstehjælpsudstyr, brandslukningsmidler og sikkerhedsdatablade. Overhold nationale bestemmelser og retningslinjer for opbevaring af kemikalier.

AF19003-Safe storage of goods_GOED.png

Sikker håndtering

Når man arbejder med kemikalier, er det vigtigt at beskytte sig selv og sine omgivelser.

Tænk på personligt beskyttelsesudstyr såsom handsker, sikkerhedsbriller eller ansigtsværn. Undlad at skynde dig, og sørg for at have et rent og velorganiseret arbejdsmiljø. Sørg for, at du ved, hvad du gør, at du har kendskab til produkterne og ved, hvordan du arbejder sikkert med dem. Læs sikkerhedsdatabladet for at overholde den nationale sundheds- og sikkerhedslovgivning, der er gældende for arbejdspladser.

Lely_Productshoot-172.jpg

Farvekoder

Lely Consumables-produkterne er farvekodede, så det er lettere at identificere dem og skelne tydeligt imellem dem. Dette er altid en kombination af hætte, dunk og indpakning. Tjek altid kombinationen af disse indikatorer for at sikre dig, at du har fat i det rigtige produkt. Disse farvekoder er også indført i Lely Astronauts centralenhed. Her sluttes rød til rød, blå til blå og grøn til grøn. Produkter, der ikke er beregnet til brug i malkerobotten – såsom tankrengøringsprodukter – er altid farvekodet med to farver. Bemærk venligst, at dette er Lelys system og ikke nødvendigvis gælder for andre produktmærker. Farvekoderne fritager dig ikke for altid at skulle tjekke mærkaterne inden brug.

CaptureDA.JPG

Desuden

Nogle tips og ting, du skal huske på

1. Bland ikke produkter.
2. Opbevar og brug produkter i deres originale emballage.
3. Tjek altid kombinationen af farvekoder, produktnavn og emballage.
4. Tjek altid lokale love og bestemmelser.
5. Luk altid produktet, før du flytter det.
6. Orientér dine medarbejdere, så de også kan arbejde sikkert.
7. Sørg for, at alle hjælpemidler er tilstrækkeligt tilgængelige.
8. Et aflukket område sikrer, at ubudne gæster ikke har adgang. Det kan være børn, kæledyr eller tredjeparter.
9. Giv tydelig information om retningslinjerne til alle, der kan få kontakt med kemikalierne. Viden er magt.

Ulykker kan ske uanset hvad, så løb ingen risiko.

Lely Quaress Barrier
#Testimonial from Bert Mensink

Hvorfor vores vedligeholdelse?

En sund mælkeproduktionsbedrift kræver mere end blot sunde dyr, rigtige beslutninger og partnere. Det handler også om forudsætninger såsom udstyr og maskiner. Det er derfor, vi tilbyder teknisk support og de rigtige værktøjer til at forlænge udstyrets holdbarhed med.

Top