Få mere effektivitet og rentabilitet ud af din foderstrategi ved at fodre dine køer oftere. Hyppigere fodring stimulerer køerne til at æde oftere i løbet af døgnet, hvorved deres indtag forøges. Det er godt for dyresundheden, fertiliteten og produktionen og således også for dit slutresultat.

Friske rationer

Når køerne æder en masse hurtigt omsætteligt foder, falder pH-niveauet voldsomt, og det kan give subklinisk sur vom. Sur vom beskadiger vommens væg. Foderet kan passere for hurtigt igennem vommen, da de bakterier, der gærer råfibrene bliver inaktive, når pH-niveauet er for lavt, og det gør, at grovfoderet ikke fordøjes så godt.

Det ideelle scenarie er, at køerne æder 10-14 mindre portioner i døgnet. Det bevarer et korrekt, stabilt pH-niveau og sikrer optimal foderudnyttelse. Når du øger hyppigheden for såvel fodring som foderskubning, opmuntres køerne til at komme oftere hen til foderbordet.

Ved at udfodre mindre portioner får køerne mindre mulighed for at sortere i foderet, og det har også en positiv effekt på vommens pH-stabilitet. Desuden betyder det også et hyppigere indtag af frisk, velsmagende foder ved foderbordet.

Stil et spørgsmål

Vores løsninger til smart fodring

Lely Vector

Automatisk fodring er klar til dig

Få mere effektivitet og rentabilitet ud af din foderstrategi ved at fodre dine køer oftere. Hyppigere fodring stimulerer køerne til at æde oftere i løbet af døgnet, hvorved deres indtag forøges. Det er godt for dyresundheden, fertiliteten og produktionen og således også for dit slutresultat.

Lely Juno

Det har aldrig været nemmere at øge foderindtagelsen

Lely Juno overtager det tilbagevendende arbejde med at skubbe foder flere gange om dagen. Når foderet bliver skubbet regelmæssigt, er det altid inden for køernes rækkevidde. Hver ko – selv de lavere rangerende – kan spise det foder, den behøver til optimal vomsundhed og vækst.

Lely Cosmix

Fodringsstation til køer, der fortjener lidt mere

Højere mælkeydelse, forbedret vomsundhed og effektiv fodring: Du får det hele med Lely Cosmix. Hver ko får den portion kraftfoder, den har brug for. Lely T4C-managementsystemet giver indblik i kraftfoderindtaget og hjælper med til at forbedre dine dyrs sundhed.

Lely Calm

Med henblik på optimal vækst og udvikling fra kalv til malkeko

Forkort avlsperioden, og stimuler kalvens udvikling til en stærk, sund og højtydende ko med Lely Calm. Denne automatiske fodermaskine leverer mælk ved den rigtige temperatur og giver indblik i den enkelte kalvs mælkeindtag.

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top