Fleksibilitet og velvære for dig selv og dine køer, mens optimal produktion og mælk af høj kvalitet opretholdes. Dyrevenlighed, arbejdseffektivitet og udgiftskontrol. Det er de konstante anliggender for alle mælkeproducenter i verden.

Som mælkeproducent vælger du, hvor du passer ind i den daglige virkelighed. Mens du samtidig holder dine langsigtede mål for øje. Det gør du sammen med dyrlæger og foderrådgivere med støtte fra staldudstyr og -teknologi. Automatisering kan hjælpe dig videre.

Mælkeproducenter over hele verden har med succes brugt vores automatiserede staldsystemer i over 20 år. De tilbyder en effektiv måde at arbejde på med fri kotrafik som styrende princip.

Fri kotrafik 

Koens sundhed og velvære er af afgørende betydning for alle mælkeproduktionsbedrifter. En sund, stressfri ko er en produktiv ko. Fri kotrafik sikrer en naturlig rytme. Køerne bestemmer selv, hvornår de vil spise, drikke, slappe af og malkes. Deres naturlige adfærd fastlægger staldens design og arbejdsprocesserne. Fri kotrafik stimulerer besætningsaktiviteten og fører til bedre mælkeproduktion.

 

En mere effektiv arbejdsform

Vores staldløsninger er alle bygget op omkring fri kotrafik. Det er ikke kun køerne, som får mere frihed. Som mælkeproducent får du også glæde af mere fleksibilitet i dine daglige aktiviteter ved at arbejde mere effektivt med en mindre arbejdsbyrde.

Driftsledelsessystemer forbinder adskillige virksomhedsprocesser såsom malkning og fordring. Resultatet er information om besætningen i realtid, som gør det let at træffe beslutninger hurtigt og effektivt. Det giver nem overvågning af optimale resultater og mål.

Valgfrihed

Mælkeproducenter i over 60 lande arbejder allerede vellykket med vores systemer. Til malkning, pleje og fodring. Et langvarigt partnerskab bygget op omkring dig og dine specifikke mål. 

Frihed til at vælge de automatiske systemer, som hjælper dig til at nå dine målsætninger. Hjulpet af individuel rådgivning og teknisk support, mens du arbejder.

Fleksibilitet og velvære for mælkeproducenter og deres køer.

Kategorier

Alle vores produkter i stalden supplerer hinanden

Malkning

Det kræver tid og omsorg at producere mælk af høj kvalitet. Det kræver sunde og glade køer. Det kræver de rette valg. Valg, som passer til dig og dine mål. Vores løsninger til automatisk malkning hjælper dig til at træffe de rigtige beslutninger for at nå de mål.

Fodring

Effektiv fodring har en positiv indvirkning på køernes sundhed og mælkeydelse. Det kræver kendskab, forståelse og tid at blande de rigtige portioner med de rette mængdeforhold og udfodre dem lige i rette øjeblik.Vores produkter til automatisk fodring tager sig af denne opgave og er usædvanligt effektive. De sparer dig tid og sørger for det rigtige foder i rette øjeblik.

Stald og pleje

Et dyrevenligt og produktivt miljø bidrager til optimal kosundhed og velvære. Det forlænger også laktationscyklussen. Du forbedrer ikke kun køernes sundhed ved at vælge det bedste og mest bekvemme design med de rette ressourcer til stalden. Mælkeydelsen stiger også, og udgifterne falder.

Driftsledelsessystemer

Du får hjælp til at træffe de rigtige beslutninger ved altid at have omfattende indblik i køernes sundhed og mælkeydelse. Vores driftsledelsessystem, Lely T4C, oversætter data fra stalden til nyttig information. Uden at øge arbejdsbyrden. Det betyder, at du kan gribe ind på et tidligt stadie - både driftsmæssigt, strategisk og på lang sigt.

Farm Management Support

Optimering af mælkerproduktionsbedriften er vigtigere end nogensinde. Mælkeproducenter, som vælger automatisering, står over for valg, der hjælper dem til at nå specifikke mål. Igen og igen. Det er lettere at træffe de rigtige beslutninger, når du arbejder tæt sammen med en erfaren partner. Du har brug for én, som er klar over, hvilke udfordringer du står over for, som er bekendt med dine mål og giver dig skræddersyet rådgivning.

Technical Service Support

Du har brug for maskiner, du kan stole på, hvad enten det drejer sig om automatisk malkning, automatisk fodring eller foderhøst. Med vores tekniske servicesupport sikres du maksimal nyttetid. Serviceteknikerne kommer på regelmæssige besøg med henblik på periodisk vedligeholdelse. De kan døgnet rundt rykke hurtigt ud i tilfælde af eventuelle fejlfunktioner. Lokalt, men støttet af et internationalt hold.

Free cow traffic explained

Fri kotrafik

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk