Lely Meteor står for optimal klovsundhed ved hjælp af udbedrende og forebyggende tiltag. Behandling finder sted i tæt samråd med din udvalgte klovplejespecialist og vores specialist fra Farm Management Support (FMS). Sammen arbejder vi for det bedst mulige resultat.

Lely Meteors udbedrende behandling fungerer efter en nultolerancepolitik: alle klovene på hver eneste ko kontrolleres og behandles, indtil den er rask. Som resultat forbedres klovsundheden i hele besætningen allerede væsentligt på tre uger.

Allround-konceptet

Kontrollerer i og udenfor stalden

En FMS-specialist vil til at begynde med kontrollere alle de faktorer i og udenfor stalden, der påvirker klovsundheden. Fra gulv til sengebås og fra foder til håndtering af klovsundhed. Efter denne kontrol udarbejder vi en handlingsplan sammen med dig. Dine mål for din virksomhed og resultaterne fra kontrollen danner grundlag herfor.

Fase 1 - udbedrende behandling

I første fase kontrollerer vi alle klovene på hver eneste ko i stalden. Selv på goldkøer og kalve. Enhver klovlidelse - uanset hvor lille den er - behandles. Lely Meteors opstartssæt inkluderer alt, hvad du behøver for at udføre disse kontroller og behandlinger.

De behandlede klove kontrolleres dernæst igen og genbehandles, hvis det skønnes nødvendigt. Denne nultolerancetilgang betyder, at du inden for få uger vil bemærke en betydelig forbedring af klovsundheden.

Teamwork

Kontrollerne og behandlingerne kan udføres af dig eller den klovplejespecialist, du samarbejder med. I løbet af den udbedrende behandling vil FMS-specialisten vejlede klovplejespecialisten i Meteor-konceptet. Vi arbejder sammen som et hold for at få det bedste resultat.

Fase 2 - forebyggende behandling med Meteor-klovvaskerne

I anden fase er det afgørende, at al klovsygdom er reduceret til et overkommeligt niveau. Fra dette øjeblik bliver Lely Meteor-klovvaskernes forebyggende virkning afgørende.

Lely Meteors automatiske klovvasker monteres på Lely Astronaut, vores automatiske malkesystem. Det sikrer behandling ved hver malkning.

De mælkeproducerende køer bliver behandlet forebyggende 2-3 gange om dagen, afhængigt af antallet af malkninger. Det sker i to trin: Inden malkning vaskes klovene med Lely Meteor Wash Spray. Efter malkning behandles klovene med Lely Meteor Care Spray. Ingen af produkterne indeholder skadelige ingredienser og er derfor hudvenlige. Erfaring viser, at køerne hurtigt vænner sig til klovbehandlingen under malkningen.

Køer, der ikke besøger malkerobotten, skal behandles regelmæssigt med den mobile klovvasker Lely Meteor og Lely Meteor Care Spray.

meteor-hero-image-feature-page-2-final.jpg

Fortsat forbedring

Dynamikken i din besætning kræver konstant opmærksomhed og struktureret anvendelse af nultolerancepolitikken. Din FMS-specialist er med for at følge op på de mål, I har fastlagt sammen. På den måde fortsætter vi med at forbedre og bidrage til sunde, optimalt producerende dyr, der lever længe.

Dyresundhed

Sunde køer er afgørende for enhver mælkeproduktionsbedrift. En sund besætning bidrager til en sund virksomhed. Dyresundhed er en kombination af stressfri køer, som har nok plads og mulighed for at udfolde sig naturligt. Foruden en sund drøvtygning, der også bidrager til koens overordnede sundhed ved at mindske risikoen for sygdomme og infektion.

Top