Page section

'Køerne spiser mere og efterlader mindre foder'

Mart Doelman, Holland

Mart Doelman ejer en mælkeproduktionsbedrift med 100 køer i Leidschendam i Holland. Han begyndte at arbejde på familiens gård, da han fyldte 21 år. Mere end 30 år senere har han pga. helbredsproblemer været nødt til at skifte til automatisering. Nu har han to Lely Astronaut A4 malkerobotter, en Lely Juno foderskubber, en Lely Cosmix kraftfoderautomat, en Lely Discovery mobilskraber og en Lely Calm drikkeautomat på gården.

“Besætningen er meget vigtig for mig. Køerne skal se sunde ud. Det og så friheden til at være iværksætter, til hver dag at gøre noget på en anden måde og bygge noget op, det er, hvad jeg kan lide ved dette arbejde.”

Hyppig foderskubning

Allerede i det første år efter overgangen til automatisering steg produktionen med næsten 1000 kg pr. ko. Da foderbordet altid har frisk foder, spiser køerne mere og producerer efterfølgende mere mælk. Foderet er altid inden for rækkevidde ved foderbordet, så koen kan spise når som helst på dagen. Eller endda om natten. Det er noget, Mart har stor gavn af.

“Før plejede jeg at gå i stalden tre gange om dagen for at skubbe foder med en skovl. Nu skubber Juno foderet hver time og stimulerer således køerne til at gå hen til foderbordet. Besætningen spiser mere og lader mindre foder ligge tilbage, så mindre går til spilde.”

Kombinationen af automatiseret malkning og Juno gør, at malkerobotten bliver mere brugt. Automatisk foderskubning passer derfor godt ind i den samlede løsning for automatiseret malkning. Juno sikrer hyppig foderskubning og uforstyrret tilgængelighed af foder.

Dynamisk foderskubning

Køernes spiseadfærd kan dog bevirke, at der nogle steder er mere foder end andre. Lely Juno kan skubbe foderet dynamisk, og løser således problemet med ujævn fordeling. På den måde skubbes foderet effektivt, uanset om der er for meget eller for lidt foder.

“Det var tydeligt, at der nogle steder langs foderbordet blev spist mere foder end andre steder. Dynamisk foderskubning betyder, at Juno automatisk justerer afstanden til foderbordet, når der ligger mere eller mindre foder.”

Fremtidsudsigter

Mart har to sønner på henholdsvis 20 og 23 år, der har deres egne planer med hensyn til fremtiden. Det gav Mart så meget desto mere grund til at overgå til automatisering så hurtigt som muligt.

“Det er vigtigt for dem at gøre det, der gør dem glade, og det støtter jeg dem i. Hvis mine sønner havde vist interesse for at overtage gården, ville jeg måske have udsat overgangen til automatisering, eller måske ville jeg slet ikke have gjort det. Nu ved jeg med sikkerhed, at jeg kan blive ved, til jeg går på pension. Med denne besætning kan jeg gå fremtiden i møde. Gårdens automatisering har med omgående virkning lettet arbejdsbyrden og givet mig frihed til at lave noget andet end arbejde, uden at skulle bede nogen om at komme og skubbe foder for mig. Takket være Lely Juno bliver foderet hele tiden skubbet både dag og nat.”

Top