Content

For mælkeproduktionsbedrifter begynder konkurrencedygtighed og ansvar på et tidligt stadie. Lely støtter disse bedrifter i deres ambitioner og fungerer som bindeled mellem automatisering og vækst. Et samarbejde, der giver en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid.

Landbrugssektoren står over for at skulle imødekomme et stigende behov for kvalitetsmad. Vækst er afgørende. Når du vælger vækst ved hjælp af vores automatiske malkesystem, vælger du en gennemprøvet formel. Mere end tyve års erfaring med mælkeproduktionsbedrifter over hele verden.

Vores løsninger til Large Farming

Udvidelse gennem automatisering

Der er mange faktorer, der spiller ind for en mælkeproduktionsbedrift under udvidelse. Alt lige fra administration til arbejdskraft og økonomi kræver en anden tilgang. Automatisering løser daglige opgaver på en ny måde og giver indsigt i vigtige data og tal.

Lely støtter store landbrug, når der skal træffes valg med hensyn til fremtiden og automatisering, og skræddersyr denne support til dine mål og ambitioner. Ved at føre mennesker, dyr og teknologi sammen, hjælper vi bedrifterne med at skabe og opretholde vækst. Vi tilbyder voksende mælkeproduktionsbedrifter rådgivning, support og erfaring med dokumenteret succes over hele verden.

Succesfuldt samarbejde

Store mælkeproduktionsbedrifter søger partnere, der kan hjælpe dem med at opstille tydelige nøgletal, forbedre koens sundhed og få en mere effektiv drift. Alle led i bedriften kører som en velsmurt maskine.

Effektivitet er utrolig vigtig og kræver en anden form for forretningsledelse. Ved at automatisere driftens processer kan du med nøgletal i realtid, data og administration sikre solide resultater på en bedrift i fortsat vækst. Sammen med lokale partnere sørger vi for, at såvel udstyr som virksomhedens administrationsværktøjer giver optimale resultater.

Fremtidssikrede investeringer

Mælkeproduktionsbedrifter er blandt de mest kapitalintensive gårde i landbrugssektoren. Det kræver en skudsikker, fremtidssikret forretningsledelse.

Det gælder især en effektiv udnyttelse af tilgængelige ressourcer for at kunne imødekomme den stigende fødevareefterspørgsel, der går hånd i hånd med verdens voksende befolkningstal. Lelys Dairy XL-specialisthold og lokale partnere sikrer investeringsafkast på langt sigt ved hjælp af fremtidssikret ledelse af mælkeproduktionsbedrifter. Automatisering og adgang til de rigtige data gør bæredygtigt og dyrevenligt landbrug muligt.

Service uden lige

Selv efter dit køb bliver vi ved med at tilbyde hjælp til optimering af produktionsprocessen.

Vi kan hjælpe dig med overgangen til vores staldkoncept ved at udarbejde en finansieringsplan.

Hvorfor vores løsninger?

Valgfrihed og velvære for dig selv og dine køer. Fleksibilitet og velvære for dig selv og dine køer, mens du samtidig producerer mælk af høj kvalitet. Det er, hvad vores staldkoncept tilbyder. Fra malkning til fodring og fra pleje til staldbelysning.

Top