Koen er central for alle de produkter, vi udvikler. Det gælder også for designet af Lely Astronaut. Med koen i tankerne kom vi frem til fri kotrafik. Det danner grundlag for det automatiske malkesystem og er den mest naturlige måde at malke på.

Naturlig malkning og fri kotrafik handler ikke kun om koens frihed til at vælge, hvornår den vil spise, drikke, hvile og malkes. Det handler også om koens velvære og komfort under malkningen.  I-flow-konceptet bidrager på mange forskellige måder hertil.

Naturlig adfærd

Frihed til at gå ind

Køer bryder sig ikke om forhindringer. Astronauts direkte rute, I-flow, giver uhindret adgang og fører lettere køerne til deres malkning. Resultatet er en stigning både i antallet af gange, koen malkes, og i mælkeydelsen.

Kontakt med andre køer under malkning

Køer er sociale væsener: De er flokdyr og foretrækker at blive i gruppen. Den direkte rute og sengebåsenes åbne konstruktion sørger for, at koen og gruppen aldrig mister hinanden af syne. Den naturlige interaktion forebygger stress under malkning, og en stressfri ko er en produktiv ko. Køerne afgiver mælk mere utvungent, og malkningen bliver hurtigere, hvorved ydelsen stiger. 

Lelys forskning viser, at malketiden per ko mindskes med 4 % ved Astronautrobotter med I-flow sammenlignet med tidligere modeller uden den direkte rute.

Øget mælkeydelse

I-flow-konceptet og den rummelige, åbne konstruktion af sengebåsene styrker køernes naturlige adfærd. Køer føler sig trygge og har nok plads til at bevæge sig under malkningen. Robotarmen følger ubesværet deres bevægelser. Denne frihed gør, at køerne hurtigere tilpasser sig, og den frekvens, de malkes ved, stiger snart.

 

Malkninger per ko / dag

i gennemsnit

Afvisninger per ko / dag

 i gennemsnit

Kg mælk per ko / dag

 i gennemsnit

K-flow (Astronaut A3) 2,67 2,38 27,46
I-flow (Astronaut A4) 2,76 3,12 28,42
Forskel i procent +3,37% +31,09% +3,49%

 

Malkning

Det kræver tid og omsorg at producere mælk af høj kvalitet. Det kræver sunde og glade køer. Det kræver de rette valg. Valg, som passer til dig og dine mål. Det hjælper vores automatiske malkeløsninger dig med.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk