Hyppigere fodring og foderskubning betaler sig. Det stimulerer til hyppige måltider både dag og nat og forbedrer således foderindtaget. Det gavner dyresundheden, fertiliteten, produktionen og din økonomi.

PH-niveauet i vommen falder betragteligt, hvis der indtages en stor mængde hurtigt omsætteligt foder én eller to gange om dagen. Det kan give subklinisk sur vom, som beskadiger vommens væg. Foderet kan passere for hurtigt igennem vommen, da de bakterier, der gærer råfibrene bliver inaktive, når pH-niveauet er for lavt, og det gør, at grovfoderet ikke fordøjes så godt.

Det ideelle scenarie er, at køerne æder 10-14 mindre portioner i døgnet. Det bevarer et korrekt, stabilt pH-niveau og sikrer optimal foderudnyttelse. Når du øger hyppigheden for såvel fodring som foderskubning, opmuntres køerne til at komme oftere hen til foderbordet. Ved at udfodre mindre portioner får køerne mindre mulighed for at sortere i foderet, og det har også en positiv effekt på vommens pH-stabilitet. Desuden betyder det også et hyppigere indtag af frisk, velsmagende foder ved foderbordet.

Få mere at vide om smart fodring

Få mere at vide om smart fodring

De grundlæggende principper for Smart Feeding

Tilpassede rationer til hver gruppe

Lakterende køer har andre ernæringsbehov end goldkøer og ungkvæg, og goldkøers behov varierer afhængigt af, hvor gamle de er. Ideelt set burde du udregne en specialration til hver gruppe for at få de bedste resultater. Automatisk fodring gør det muligt at påfylde, blande og fordele små portioner til små dyregrupper.

Sørg for, at rationen læsses nøjagtigt

Udfodringen af en nøjagtig ration begynder allerede, når foderkomponenterne fyldes på. Jo mere præcist de afvejes, jo mere nøjagtigt kan gruppen blive fodret. Ved hjælp af smart, specifikt software gør automatisering det muligt meget præcist at påfylde korrekte afvejninger af de enkelte foderkomponenter. Det sikrer en velkomponeret ration. Hver dag – uanset hvor ofte du fodrer køerne.

Hyppig og frisk fodring

Hyppig fodring fører til et stabilt pH-niveau i vommen og en god vomsundhed. En ko får mere end halvdelen af sit energibehov dækket af fedtsyrer fra gærede kulhydrater. Hvis vommens pH-niveau er lavt, bliver disse mikroorganismer uvirksomme. Flere små måltider om dagen holder pH-niveauet stabilt, hvorved køerne udnytter det indtagne foder mere effektivt.

Resultaterne af smart fodring

Vores løsninger til Smart Feeding

Lely Vector

Automatisk fodring er klar til dig

Få mere effektivitet og rentabilitet ud af din foderstrategi ved at fodre dine køer oftere. Hyppigere fodring stimulerer køerne til at æde oftere i løbet af døgnet, hvorved deres indtag forøges. Det er godt for dyresundheden, fertiliteten og produktionen og således også for dit slutresultat.

Lely Juno

Det har aldrig været nemmere at øge foderindtagelsen

Lely Juno overtager det tilbagevendende arbejde med at skubbe foder flere gange om dagen. Når foderet bliver skubbet regelmæssigt, er det altid inden for køernes rækkevidde. Hver ko – selv de lavere rangerende – kan spise det foder, den behøver til optimal vomsundhed og vækst.

Lely Cosmix

Fodringsstation til køer, der fortjener lidt mere

Højere mælkeydelse, forbedret vomsundhed og effektiv fodring: Du får det hele med Lely Cosmix. Hver ko får den portion kraftfoder, den har brug for. Lely T4C-managementsystemet giver indblik i kraftfoderindtaget og hjælper med til at forbedre dine dyrs sundhed.

Lely Calm

Med henblik på optimal vækst og udvikling fra kalv til malkeko

Forkort avlsperioden, og stimuler kalvens udvikling til en stærk, sund og højtydende ko med Lely Calm. Denne automatiske fodermaskine leverer mælk ved den rigtige temperatur og giver indblik i den enkelte kalvs mælkeindtag.

Hvorfor vores løsninger?

Valgfrihed og velvære for dig selv og dine køer. Fleksibilitet og velvære for dig selv og dine køer, mens du samtidig producerer mælk af høj kvalitet. Det er, hvad vores staldkoncept tilbyder. Fra malkning til fodring og fra pleje til staldbelysning.

Top