Direkte adgang til Lelys Astronaut robotmalkesystem giver en reel merværd

Maassluis, den 15. marts 2013 – Adgang til automatiske malkesystemer er en væsentlig faktor for at kunne fastslå kapaciteten. I 2010 gjorde Lely et stort fremskridt ved at forbedre adgangen, da man indførte Astronaut A4 med I-flow-konceptet. Dette gjorde Lely Astronaut til det første robotmalkesystem, som tillod koen at gå lige ind og ud af boksen uden hindringer. Dette øgede i høj grad koens motivation for at blive malket. Benchmark-analyse fra Lelys T4C-managementprogram har nu vist, at dette resulterer i øget produktionskapacitet. På en bedrift med 120 køer kan dette give omkring 150 kg mere mælk om dagen.

18. marts 2013

Nyheder

For at få et klart billede sammenlignede Lely kapaciteten fra flere tusinde I-flow Astronaut A4-robotter med tusindvis af de foregående robotter uden I-flow-konceptet. Dette resulterede i en række interessante konklusioner.


150 kg merproduktion

Den mest slående konklusion er, at bokstiden er blevet reduceret med næsten 4% pr. ko-besøg. Den kortere bokstid, der er opnået med Lely Astronaut A4, er primært opnået ved den hurtigere behandlingstid. Behandlingstiden består af den tid, det kræver af koen at gå ind og ud og tiden til for- og efterbehandling. En kortere behandlingstid har derfor en direkte indvirkning på kapaciteten i malkerobotten. Yderligere analyse af data viser, at sammenlignet med tidligere robotter uden I-flow-konceptet er forskellen i bokstid med I-flow ikke mindre end 7 malkninger om dagen (4% mindre bokstid ganget med 20 timer/dag). På en bedrift med 120 køer repræsenterer dette en ekstra produktionskapacitet på 150 kg pr. dag.

Lely-I-flow-farm-1_430xXXX.jpg

Bedre motivation betyder langt flere robotbesøg

Et andet slående aspekt er, at antallet af afvisninger er steget med ikke mindre end 31%. I dette tilfælde er en afvisning en positiv faktor og opstår, når en ko ønsker at blive malket men bliver nægtet adgang af robotten, fordi den allerede er blevet malket kort tid forinden. Denne stigning er et tegn på, at køerne er betydeligt mere motiverede til at besøge robotten. For mælkeproducenten betyder dette en besparelse i arbejdskraft. Jo flere køer, der kommer frivilligt til malkning, jo mindre tid skal der bruges til at hente dem.

I-FLOW-topview_430xXXX.jpg

“Korrekt indfaldsvinkel med koen i centrum ved produktudvikling”

Niels Havermans, Product Management Director hos Lely, er selvfølgelig tilfreds med konklusionerne: “Naturligvis forventer vi at se gode resultater, men disse fremragende tal gør os særligt glade. I-flow-konceptet betyder, at koen forbliver i besætningen under malkning, har mere plads i boksen og bliver hurtigere vant til robotmalkning. Det beviser, at vores indfaldsvinkel med koen i centrum, når vi udvikler produkter, er den rigtige”.

Læse flere artikler:

Top