Hvordan vil vi mætte verden i 2050?

Maassluis, d. 25. april 2013: ABN AMRO, ForFarmers, Lely Group og Wageningen UR (University & Research centre) har sluttet sig sammen for med forenede kræfter at maksimere landbrugets indsats for mennesket, dyrene og miljøet. Initiativtagernes hensigt er at gøre opmærksom på den kendsgerning, at der er brug for løsninger på det problem, at verden skal brødføde ni milliarder mennesker i 2050. Derfor afholdes et landbrugsarrangement med titlen “we’ll 2013” onsdag d. 15. maj i ‘s-Hertogenbosch i Holland. På denne dag samles forskere, udviklingseksperter, visionære landmænd og markedsspecialister for at udveksle deres visioner og forslag om fremtidens landbrug.

25. april 2013

Nyheder

Hvad skal man forvente?

Symposiets første dag begynder med en videnskabelig præsentation om, hvordan vi skal finde mad til verden. Vi vil f. eks. drøfte spørgsmål som: Kan vi forbedre effektiviteten i landbruget eller vil mælkens funktion skifte karakter? Udviklingstiltag,
inklusive vertikalt landbrug og tendenser inden for fødevarer og landbrug, vil
også blive drøftet. Der vil desuden blive holdt foredrag om cirkeløkonomi, der
omfatter partnerskab inden for mælkeproduktionskæden og forholdet mellem
forbrugere og detailhandelen. Symposiet slutter med en præsentation ved den velkendte foredragsholder Jonathan Foley, der er ekspert i global bæredygtighed, fødevaresikkerhed, friskt vand og klimaforandringer.

Andre førende foredragsholdere omfatter Jaap van Duijn (Holland), professor, økonom og forfatter; Christel Cederberg (Danmark), professor ved Chalmers Universitetet; Dickson Despommier (USA), professor ved Columbia Universitetet og Rod Claycomb (New Zealand), CEO, Quantec.

Førende landbrugsvirksomheder

Adskillige førende landbrugsvirksomheder og foredragsholdere vil også deltage i drøftelserne, heriblandt

Westland Cheese Group, repræsenteret af Henny Westland (CEO), FrieslandCampina (Frank van Ooijen, Director Communication and Sustainability), ABN AMRO (Pierre Berntsen, Director Agricultural Business), Karel Noordzij, som har indtaget førende lederstillinger ved en række virksomheder, og Lely-Gruppen (Aart van ‘t Land, Director Business Development).

“we’ll 2013”: fra udfordring til mulighed

En af de vigtigste udfordringer for landbrugserhvervet er at genoplive ånden for igangsætning på tværs af generationerne og udbrede den! Krav om mad vil forøges massivt i de kommende år. Det byder på udfordringer men endnu mere også muligheder. Med “we’ll 2013” vil landbrugsfaglige igangsættere opleve et væld af eksempler, der kan flytte grænser. Alle med sigte på at hjælpe dig, så du kan bidrage til en bæredygtig, rentabel og, frem for alt, fornøjelig fremtid i landbruget.

Flere oplysninger: besøg hjemmesiden og se hele programmet og mød foredragsholderne: www.well2013.com.

Om partnerne i “we’ll 2013”

ABN AMRO

ABN AMRO servicerer detail, private og kommercielle bankkunder i Holland og over hele jorden. Med et omfattende udvalg af produkter og servicetiltag tilbyder vi indgående finansiel ekspertise, omfattende viden inden for en lang række sektorer og et internationalt netværk, der støtter vore kunders indenlandske og internationale funktioner. Vi tager sigte mod at klare det stadigt skiftende marked og ved at gøre dette også at klare vore kunders stadigt skiftende behov. Kunder ønsker en bank, der handler i overensstemmelse med dagens realiteter og som er ærlig og direkte over for dem til enhver tid; en bank, der lærer af sine erfaringer og hvis første prioritet er at tilvejebringe den bedst mulige service. Flere oplysninger på: www.abnamro.com.

ForFarmers

ForFarmers er en moderne ambitiøs international virksomhed, der har bæredygtighed solidt plantet som en del af sin virksomhedsfilosofi. Den producerer og leverer både almindeligt og økologisk dyrefoder og andre varer (såsom produkter til dyrkning af jorden og styring af de grønne afgrøder) og er hovedsagelig aktiv inden for kvægavl, svine- og fjerkræproduktion samt dyrkning af jord og maskinstationsdrift. Ud over sine produkter tilbyder virksomheden også sine kunder en ekstra servicepakke, der rækker fra omfattende rådgivning til assistance med virksomhedsudviklingen. ForFarmers sælger sit foder i Holland, Belgien, Tyskland og i Storbritannien. Flere oplysninger på: www.forfarmersgroup.eu.

Wageningen UR (Universitet & Forskningscenter)

Missionen for Wageningen UR (Universitet & Forskningscenter) er ’at udforske naturens potentiale for at forbedre livskvaliteten’. Inden for Wageningen UR, er der 9 specialiserede forskningsinstitutter ved DLO Foundation, der har sluttet op om Wageningen Universitetet for at hjælpe med at besvare de vigtigste spørgsmål inden for området sunde madvarer og trivselsmiljø. Med ca. 30 lokationer, 6.000 ansatte og 9.000 studerende er Wageningen UR en af de førende organisationer i verden inden for sit domæne. Den integrerede måde at behandle problemerne på og samarbejdet mellem de forskellige discipliner er en hjertesag for Wageningens måde at takle sagerne på.

Flere oplysninger på:

www.wageningenur.nl

Lely-Gruppen

Lely, grundlagt i 1948, retter alle sine bestræbelser mod at skabe en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for sine kunder inden for landbruget. Lely er den eneste virksomhed i verden, der leverer en samlet portefølje af produkter og serviceydelser til landbruget, der rangerer fra høstmaskiner til grønne afgrøder og til malkerobotter, fodringssystemer og staldrengøringsrobotter. Lely arbejder også på virksomhedskoncepter for at sikrer energi-neutrale driftsformer i landbruget. Lely har været den ubestridte fører på markedet for automatiske malkesystemer i mange år. 65 års indsamlet viden om landbrugscyklusen har givet Lely en ubestridt førerposition. Lely-Gruppen er aktiv i mere end 60 lande og beskæftiger ca. 2.000 mennesker. Virksomheden har en årlig omsætning på EUR 565 millioner. Flere oplysninger på: www.lely.com.

Redaktørens bemærkning

Partnerne i “we’ll 2013” inviterer alle relevante pressekontakter til at møde op ved dette arrangement. Kontakt venligst vore presseagenter for yderligere oplysninger om, hvordan man tilmelder sig for at få gratis adgang:

Aad Jan Roos, Marketing & Communications Lely Group

aroos@lely.com , tel. +31 6 23 62 17 86

Vera Bisschops, Marketing & Communications Lely Group

vbisschops@lely.com , tel. +31 6 53 65 37 84

Hvis du ikke er sikker på, om du kan komme, har du mulighed for at reservere den 14. og/eller den 15. maj ved at sende en e-mail til en af de angivne presseagenter.

Læse flere artikler:

Top