Automatisk fodersystem yderligere forbedret

En vigtig del af Lely Vector-fodersystemet er foderkøkkenet, som giver kvægbrugeren større fleksibilitet end andre automatiske fodringsanlæg. Lely er overbeviste om, at systemet også forbedrer foderkvaliteten betydeligt. De snittede ensilage-og majsblokke i foderkøkkenet forbliver intakte, hvilket betyder, at ilten har svært ved at trænge ind i dem, hvilket holder dem friske i længere tid. Erfaringen viser, at foderet også holder den rigtige temperatur længere i varme perioder. Lely introducerede Vector-fodersystemet i midten af april 2012. De nye forbedringer af fodergrabben viser, at Lely er overbeviste om det unikke foderkøkkenkoncept.

11. september 2013

Nyheder

Mere præcis, mere effektiv

Fodergrabben er nu blevet optimeret på baggrund af de seneste års erfaringer. Der er monteret et 3D-kamera på grabben, der scanner blokkenes og ballernes bredde, dybde og højde. Derfor genkendes foderblokke og baller lettere, hvilket sikrer, at grabben tager fat i den rigtige fodermængde mere effektivt og mere præcist. Grabben følger også gulvet bedre, hvilket betyder, at der efterlades mindre restfoder i foderkøkkenet. Grabben tager fat i forskellige fodertyper og anbringer dem i rigtige mængder i blandings- og fodringsrobotten. Robotten blander foderet, kører uafhængigt til det rigtige sted på foderhegnet og aflæsser foderet til den rigtige gruppe køer.

Op til 12% mere effektiv plads

Ophænget på ​​den nye grab er mere fleksibelt end på den foregående type. Derfor har grabben et bedre greb på blokken eller ballen, og griber dermed mere præcist. Den nye fodergrab ikke bruger hydraulik og arbejder hurtigere og mere lydløst end den gamle fodergrab. Sidst men ikke mindst, er udformningen af grabben tilpasset, så kanterne i foderkøkkenet kan anvendes mere effektivt. Der kan skabes op til 12% mere effektiv plads i køkkenet.

Lely leverer som standard den nye fodergrab fra 1. november sammen med Vector-fodersystemet.

Læse flere artikler:

Top