Overvåg yversundheden med Lely Astronaut malkerobotten

Yversundhed er vigtigt for koens sundhed samt en god mælkeproduktion, og somatisk celletal har vist sig at være yderst nyttigt til at forudsige tilfælde af mastitis. Køernes celletal svinger dog ganske naturligt, hvilket gør det svært, at overvåge og behandle. Det er meget vigtigt at behandle køerne på det rette tidspunkt for at undgå, at bruge for meget medicin. Derfor introducerer Lely SMART-prøveudtagning på MQC-C, et valgfrit tilbehør til malkerobotten, som sikrer konstant, SMART overvågning med en besparelse på reagensvæsken.

20. marts 2015

Nyheder

Under robotmalkning bliver mælken konstant kontrolleret, kirtel for kirtel. Det giver landmanden afgørende informationer om mastitis, fedt og protein og laktose, så han har styr på mælkekvaliteten og koens sundhed. Det gør det muligt hurtigt at gribe ind og opnå en optimal mælkekvalitet.

Det kan spare landmanden for udgifter til reduceret mælkeproduktion samt læge- og arbejdsomkostninger, hvis mastitis kan forhindres. MQC-C-enheden til somatiske celletalsmålinger, der fås som tilbehør, har stor betydning, når det gælder overvågning af yversundhed. Det integrerede system overvåger det somatiske celletal pr. malkning pr. ko på en yderst effektiv måde.

Den nye prøveudtagningsmetode er udviklet for at minimere antallet af prøveudtagninger, hvilket reducerer udgifterne, og stadig bevarer nok information til at overvåge køerne tilstrækkeligt. Med SMART-prøveudtagning bliver hver tredje malkning pr. ko prøveudtaget. Køer med forhøjet celletal får automatisk hævet prøveudtagningsfrekvensen til hver malkning, så længe det er nødvendigt. Når man kan se udviklingen i celletal-værdierne, kan landmanden beslutte, hvordan situationen gribes an, og hvordan den enkelte ko skal behandles. Det er bl.a. meget fordelagtigt for køer i sen laktation. Beslutninger baseret på fakta gør effektiv behandling af køer som afgoldes nemmere. Dette bidrager desuden til en god start på næste laktation.

Herudover bliver opmærksomheden mere nøjagtig og målrettet med struktureret overvågning. Oplysningerne vises tydeligt i Lely T4C-managementsystemet, som retter opmærksomhed og viden mod den enkelte ko. Celletal-værdierne kan for eksempel også indikere, med hvilket niveau den enkelte ko bidrager til celletallet i mælketanken. Lely MQC-C SMART-prøveudtagning overvåger konstant hver enkelt ko og forudser den nøjagtige opmærksomhed, som hver ko har brug for.

2-430xX-Smart-Sampling-MQC-C.jpg

Læse flere artikler:

Top