Optimer fodereffektivitet med nye Lely T4C Vector-rapporter

Lely har forbedret ledelsessystemet for det automatiske fodringssystem Lely Vector. Den seneste udgave af T4C-ledelsessystemet laver rapporter, der giver større indsigt i foderomkostninger i forhold til mælke- og kødproduktion.

6. november 2015

Nyheder

Ved at gøre den relevante information lettere tilgængelig og forståelig får mælke- og kødkvægsproducenter mere kontrol over deres foderstyringsproces. Information i realtid hjælper producenten med at træffe faktabaserede beslutninger for at forbedre fodereffektiviteten. Minimalt fodertab og restfoder påvirker fodermargenen positivt og medfører større fortjeneste for producenten.

Indikatorer for nøgleydelser, såsom gennemsnitligt foderindtag per dag og per dyr, hjælper såvel mælke- som kødkvægsproducenter. De nye rapporter giver overblik over foderrationen og omkostningerne for en bestemt dyregruppe indenfor en bestemt tidsramme. Mælkeproducenter kan f.eks. nemt tjekke deres foderomkostninger per 100 kg mælk og således også deres fodereffektivitet. Kødkvægsproducenter kan tjekke gennemsnitsindtaget per gruppe og overvåge den totale foderration, der tildeles i løbet af en hel foderrunde.

Lely T4C-ledelsessystemet forbinder Lely Vector, det automatiske fodringssystem, med Lely Astronaut-malkerobotterne med henblik på ledelsesinformation i realtid. Mælkeproducenter, som har et andet malkningssystem, kan generere de samme rapporter ved nemt at indtaste deres mælkeproduktionstal.

Det automatiske fodringssystem Lely Vector er langt mere nøjagtigt end et ethvert andet fodringssystem på markedet. Nøjagtige rapporter fra påfyldningskranen, som læsser blandings- og fodringsrobotten, hjælper med til at mindske forskellen mellem beregnet ration og fodret ration mest muligt.

Takket være det forbedrede Lely T4C-ledelsessysstem bliver producenter i stand til at fodre i overensstemmelse med koens behov og således udmærke sig indenfor mælke- og kødproduktion.

Lely_T4C_and_Vector_CSO9621.jpg

Top