Forbedrede resultater takket være smartere managementsystem til automatisk fodring

Lely har i dag introduceret ny software til det automatiske fodringssystem Lely Vector, der har været på markedet siden 2012. Den nye Lely T4C management-software er smartere og meget nemmere at bruge. Den giver mælke- og kødkvægsproducenter mere indsigt i og kontrol over deres fodringsprocesser og resultater. Dette hjælper dem med at forøge rentabiliteten af deres fodringsinvesteringer. Lely har redesignet hele softwaren baseret på brugererfaring. Rationsindstillinger og analyse kan udføres fra en PC, mens en smartphone kan bruges til driftsmæssig ledelse. Denne software fås til alle eksisterende og nye Vector-brugere.

4. november 2016

Nyheder

Ved at bruge Lely Vector blande- og fodringsrobotten og Lely T4C management-systemet, kan landmænd optimere deres foderstrategi. Med Vector får hver enkelt gruppe en passende ration flere gange om dagen. Hver besætningsgruppe får altid den rette mængde foder i forhold til køernes alder og fase i laktationscyklussen. Lely Vector minimerer arbejdsbyrde, foderomkostninger og brændstofforbrug, og dens friske foderforsyning giver sunde, produktive køer.

PC og smartphone

PC-versionen af Lely T4C management-systemet leverer rapporter, der giver større indsigt i foderomkostninger i forhold til mælke- og kødproduktion. Disse rapporter hjælper mælke- og kødkvægsproducenter med at vurdere deres fodernøjagtighed og effektivitet, og med at udføre management-mæssige beslutninger baseret på realtidsoplysninger. Det er især nyttigt at have disse fakta ved hånden, når man skal planlægge og evaluere foderration og strategi med sin foderrådgiver. Smartphone-versionen er udviklet til daglig brug. Den kontrollerer Vector-fodringssystemet og holder brugerne opdaterede på den faktiske status, så de kan reagere ud fra den.

Nemmere af bruge

Lely har brugt feedback fra mange brugere til at gøre T4C-softwaren nemmere at bruge. Påfyldningskranen har for eksempel nu standardindstillinger til næsten enhver type foder, for at opnå en mere præcis fodring. På baggrund af disse indstillinger ved kranen præcist, hvordan den skal grabbe i henhold til den ønskede vægt. Rationsindstillinger for specifikke dyregrupper kan indtastes på et skærmbillede. Kødkvægsproducenter kan også fodre deres dyr i henhold til deres egen opfedningskurve. Vectoren justerer automatisk rationen afhængig af dyrenes alder.

Højere forrentning af fodringsinvesteringer

Den nye software er udviklet, således at man udnytter foderet bedst muligt. Den tilbyder flere muligheder for indstilling af læsningsrækkefølgen og blandeprocessen, for at opnå en bedre blandet ration. Det maksimale antal fodergrupper og fodertyper er øget for at sikre, at alle dyr kan fodres nøjagtigt i henhold til deres behov. Det er også muligt at indstille en mindste foderhøjde til forskellige tidspunkter på dagen. På den måde kan systemet tilpasses ændringer i foderindtaget i løbet af dagen, som forårsages af malkning (hvis der er tale om en malkestald), afgræsning, vejrforhold, vedligeholdelse af udstyr osv. Når køerne fodres præcist det, de har brug for, når de har brug for det, reduceres tab i kvantitet og kvalitet til et minimum, hvilket sikrer maksimal forrentning af foderomkostningerne.

Du kan få flere oplysninger om den nye Lely Vector-software via et Lely Center.

Læse flere artikler:

Top