Lely optimerer fodringssystemet Lely Vector og forbedrer dets fodernøjagtighed og mixekvalitet

Lely introducerer en hurtigere motor til sneglen i fodringssystemet Lely Vector. Sneglens højere rotationshastighed giver et bedre blande- og mixeresultat. Derfor kan blandingstiden forkortes, og det øger fodringssystemets kapacitet. Med en hurtigere motor på sneglen tømmes blandekarret også bedre. Det gør den næste foderration mere nøjagtig.

30. september 2020

Nyheder

Page section

Når den beregnede ration læsses nøjagtigt og blandes og mixes ordentligt, gavner det dit økonomiske resultat. Og med en snegl, der roterer hurtigere i løbet af rationens læsning, blandes foderet bedre sammen. Selv med kortere blandetid. Denne sparede tid kan bruges til at fodre flere dyr eller fodre oftere. Den hurtigere snegl giver desuden en bedre mixekvalitet.

Sneglen øger rotationshastigheden på de sidste doseringsmetre til 50 omdrejninger i minuttet. Resultatet er, at der sidder væsentligt mindre foder tilbage på sneglen. Et helt tømt blandekar er det perfekte udgangspunkt for en præcis læsning af næste ration.

Vigtigheden af en velblandet ration
En god blandingskvalitet sikrer, at køerne får en afbalanceret ration langs hele foderbordets længde. Hvis foderkomponenterne er godt blandet sammen, har køerne sværere ved at sortere i foderet.

"De dyr, som det lykkes at sortere – de højtrangerende køer – får forholdsvist mere kraftfoder i deres kost. Det sænker fedtkoncentrationen i deres mælk og øger risikoen for subklinisk sur vom og laminitis. De andre dyr – de lavere rangerede køer – får forholdsvist mere grovfoder og dermed mindre energi end tiltænkt. Det giver en mindre topproduktion og fører til vægttab og nedsat reproduktion," siger Mark van Raalte, Senior Feeding Specialist, Lely International.

Fra den 1. oktober vil Lely udstyre alle nye Vector-foderrobotter med den hurtigere sneglmotor som standard. Kontakt et Lely Center for flere oplysninger. 
 

Top