Lely optimerer fodringssystemet Lely Vector og forbedrer dets fodernøjagtighed og mixekvalitet

Lely introducerer en hurtigere motor til sneglen i fodringssystemet Lely Vector. Sneglens højere rotationshastighed giver et bedre blande- og mixeresultat. Derfor kan blandingstiden forkortes, og det øger fodringssystemets kapacitet. Med en hurtigere motor på sneglen tømmes blandekarret også bedre. Det gør den næste foderration mere nøjagtig.

30. september 2020

Nyheder

Page section

Når den beregnede ration læsses nøjagtigt og blandes og mixes ordentligt, gavner det dit økonomiske resultat. Og med en snegl, der roterer hurtigere i løbet af rationens læsning, blandes foderet bedre sammen. Selv med kortere blandetid. Denne sparede tid kan bruges til at fodre flere dyr eller fodre oftere. Den hurtigere snegl giver desuden en bedre mixekvalitet.

Sneglen øger rotationshastigheden på de sidste doseringsmetre til 50 omdrejninger i minuttet. Resultatet er, at der sidder væsentligt mindre foder tilbage på sneglen. Et helt tømt blandekar er det perfekte udgangspunkt for en præcis læsning af næste ration.

Vigtigheden af en velblandet ration
En god blandingskvalitet sikrer, at køerne får en afbalanceret ration langs hele foderbordets længde. Hvis foderkomponenterne er godt blandet sammen, har køerne sværere ved at sortere i foderet.

"De dyr, som det lykkes at sortere – de højtrangerende køer – får forholdsvist mere kraftfoder i deres kost. Det sænker fedtkoncentrationen i deres mælk og øger risikoen for subklinisk sur vom og laminitis. De andre dyr – de lavere rangerede køer – får forholdsvist mere grovfoder og dermed mindre energi end tiltænkt. Det giver en mindre topproduktion og fører til vægttab og nedsat reproduktion," siger Mark van Raalte, Senior Feeding Specialist, Lely International.

Fra den 1. oktober vil Lely udstyre alle nye Vector-foderrobotter med den hurtigere sneglmotor som standard. Kontakt et Lely Center for flere oplysninger. 
 

Læse flere artikler

2. oktober 2023

Press

Partnerskab mellem Lely og Konrad Pumpe GmbH

Doseringssystemer til Lely Vector styrker visionen om fleksibel fodring.

Lely og Konrad Pumpe GmbH, den innovative specialiserede virksomhed inden for anlægsteknik, går sammen ved at indgå i et officielt partnerskab. Fra oktober 2023 vil Lely tilføje Konrad Pumpe GmbH-doseringssystemerne til deres foder portefølje og distribuere dem via Lely Center-netværket. Dette giver Konrad Pumpe GmbH mulighed for at udvide sit forretningsområde, mens Lely gør det muligt for Lely Centrer at tilbyde deres landmænd nye muligheder i arbejdet med det automatiske fodringssystem Lely Vector. Partnerskabet er et resultat af tidligere samarbejde omkring installering af doseringssystemer.

Læs mere

6. juni 2023

Press

Lely præsenterer visionen for fremtidens bedrift 2035

Hvordan kan innovation være med til at løse landbrugssektorens største udfordringer?

Maassluis, 6. juni 2023 – For at markere sit 75-års jubilæum præsenterede Lely – markedets førende inden for robotter til mælkeproduktion – i dag sin nye vision for fremtidens bedrift. En voksende verdensbefolkning kræver, at vi træffer kloge beslutninger i forhold til fødevareproduktion. Forsigtige prognoser peger på, at efterspørgslen på fødevarer de næste 30 år vil stige med 70 %. Lely viser gennem fem temaer, der er væsentlige for fremtidens bedrift, hvordan innovation kan være med til at løse mælkeproduktionens store udfordringer.

Læs mere
Top