Studie viser: Varmt vejr påvirker ikke ensilageblokkes kvalitet

På vegne af Lely har universitetet i Milano lavet en undersøgelse af foderkvalitet og opvarmning af blokke af majsensilage i et foderkøkken. I de dage, hvor undersøgelsen blev gennemført, lå temperaturen på over 30 ºC. Temperaturen i majsblokkene steg imidlertid kun med 2 ºC.

18. januar 2021

Nyheder

Page section

Undersøgelsen blev gennemført på tre gårde i Italien, der bruger Lelys Vector-fodersystem. Blokkene blev skåret fra ensilagen med en blokskærer og anbragt i foderkøkkenet. Dernæst blev tre blokke i hvert køkken forsynet med temperaturfølere. Temperatur- og fugtighedsfølere blev ligeledes installeret i og udenfor foderkøkkenerne, hvilket gav et klart billede af udendørstemperaturens indflydelse på majsblokkenes opvarmning.
For at få en videnskabelig vurdering af foderets kvalitet blev prøver fra ensilageblokkene målt af et uafhængigt laboratorium på grundlag af Fliegs score. Efter både tre og syv dage blev nye prøver taget og kvalitetsvurderet.

Resultater

Temperaturen i majsblokkene steg kun med 2 ºC på tre dage, selvom udendørstemperaturen i gennemsnit lå over 30 ºC. Fliegs score viste ingen ændringer – selv ikke efter syv dage. Det betyder, at godt komprimeret og ensileret grovfoder kan opbevares i blokke i foderkøkkenet i flere dage, uden at kvaliteten forringes – selv i varmt vejr.

Top