Lely producerer Lely Vector nr. 1000

Maassluis, Holland, marts 2021 – Lely har netop produceret Lely Vector nr. 1000. En helt speciel milepæl, da produktionen er fordoblet de seneste 3 år. Vector fodersystemet kører nu i 31 lande på mange forskellige mælke- og kødkvægsgårde. Vector nr. 1000 er på vej til Società Agricola Rendena San Michele’s mælkeproduktion i Italien, hvor den skal forsyne en bedrift på 130 lakterende køer + ungdyr, kvier og goldkøer.

8. marts 2021

Nyheder

Page section

På Società Agricola Rendena San Michele har de haft Lely Vector fodersystemet i mange år. Den nye generation af mixer- og foderrobotten var et logisk valg, ifølge Roberto Tognato. ”Den nye mixer- og foderrobot er blevet forbedret på mange områder, men den hurtigere snegl-motor var den afgørende faktor for os. Rendanakøerne er en typisk race i vores region. Deres fodereffektivitet, fedt- og kaseinproduktion er bedre, når køerne kun fodres med tørstof. Den hurtigere snegl-motor sikrer, at tørstoffet snittes bedre.”

Stadigt flere landmænd skifter til automatisk fodring

”I løbet af de sidste ti år har vi fået en stor viden om og erfaring med automatisk fodring,” siger Jelmer Ham, Product Manager Feeding i Lely International. ”Vi har lyttet til vores kunder, lavet research og afprøvet nye ting. Vi har støttet os til dokumenterede principper ved automatisk fodring, og har forbedret en stor del af systemet.”

Lely oplever en stigende tillid til Vector-systemet. Merværdien ved automatisk fodring er anerkendt af stadigt flere mælke- og kødkvægsproducenter. Jelmer Ham forklarer: ”Det er et revolutionerende system der, udover at spare på energiudgifter og arbejdskraft, har en positiv effekt på dyresundhed og fodereffektivitet. Ved at fodre oftere og mere præcist, bliver næringsstofferne i foderet udnyttet optimalt. Den intelligente software gør det også muligt, at fokusere på rentabilitet i stedet for kun på mælkeydelse og vægtforøgelse. Mælke- og
kødkvægsproducenter kan beregne effekten på deres margin ved en ændring i en ration, og derved forbedre deres resultater.”

Sidste år oplevede Lely en betydelig stigning i salget af Lely Vector, og denne tendens forventes at stige endnu mere i år. Lely forventer derfor, at automatisk fodring vil blive lige så accepteret som automatisk malkning i fremtiden.

Top