Hos Lely er vi på en rejse, hvor vi hjælper landmænd med at imødekomme deres behov og realisere mælkeproduktionens potentiale på en bæredygtig, rentabel og fornøjelig måde. Dette har været vores drivkraft siden 1948. Vi ønsker at fremskynde forandring og skabe fremskridt. Vi er farming innovators.

Mælk og mejeriprodukter hører til de mest næringsrige fødevarer i verden. De indeholder kvalitetsprotein og er fremragende kilder til vitaminer og mineraler. Med en stigende verdensbefolkning, øget velstand og flere penge mellem hænderne forventes efterspørgslen på animalsk protein at blive større. 

Vi tror på, at mælkeprodukter har potentiale som en bæredygtig proteinkilde, da køer kan omdanne proteiner af lav værdi – fra f.eks. græs – til proteiner af høj værdi. For at sikre dette potentiale i fremtiden bliver mælkebranchen nødt til at forholde sig til flere væsentlige miljø- og samfundsmæssige udfordringer. Nogle af branchens største udfordringer er blandt andet at reducere klimapåvirkningen, forbedre dyrevelfærden i endnu højere grad og øge gennemsigtigheden i forhold til, hvordan og hvor mælkeprodukterne fremstilles.  

Bæredygtig mælkeproduktion

Vi tager ansvar og er motiverede til at tage disse udfordringer op ved at udnytte vores styrker til at skabe værdi i hele mælkeproduktionskæden. Siden dag 1 har disse styrker været omdrejningspunktet for alt det, vi foretager os, nemlig at udvikle innovative løsninger, der hjælper vores kunder med at udmærke sig inden for bæredygtig mælkeproduktion for at brødføde verden. 

Morgendagens landbrug begynder med morgendagens virksomhed

Vi ønsker at hjælpe med til at forme en bæredygtig fremtid for landbrugssektoren med bevidsthed om verden omkring os. Det gør vi ved at introducere nye, integrerede løsninger, der gør en betydelig og positiv forskel for køer, mennesker og planeten. Det betyder at bidrage til at omvende mælkeproduktionens miljøpåvirkning og samtidig løbende forbedre køernes velfærd samt landmandens økonomiske og sociale trivsel.

Hver handling og interaktion inden for vores værdikæde bidrager til virkeliggørelsen af vores mission: Fra den måde, vi driver vores virksomhed på, til den påvirkning, vores arbejde har i hele mælkeproduktionskæden. Vores rejse mod en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid inden for mælkeproduktion er baseret på to søjler: 
 

Morgendagens virksomhed

Vores måde at handle og arbejde på

Fra vores egen påvirkning af miljø og klima til vores behandling af medarbejdere: Vores måde at handle, arbejde og kommunikere på ligger til grund for Lelys rejse mod bæredygtighed.

Morgendagens landbrug

Hvor kan vi gøre den største forskel

Vi bruger de innovative løsninger, vi udvikler, og de services, vi tilbyder, til at skabe værdi i hele mejerikæden, mens vi hjælper landmænd til at udmærke sig inden for bæredygtig mælkeproduktion.

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top