For at kunne imødegå den globale fødevareudfordring i år 2050 er det afgørende at behandle mennesker, dyr og miljø ansvarligt. For os betyder det at være en troværdig, langvarig partner for vores kunder. Vi ønsker også at overdrage en bedre verden til den kommende generation ved at udvikle bæredygtige produkter.

Bæredygtige produkter

Natur og landbrug er uløseligt forbundet. Vi støtter mælkeproducenter ved at komme med bæredygtige løsninger, der mindsker vand­ og energiforbruget.

Vores mål er at opnå en energineutral mælkeproduktion, dvs. at den enkelte bedrift kun bruger den energi, den selv producerer. Til det formål ser vi først på reduktion af energiforbruget. F.eks. malkning med mere økonomiske malkerobotter og brug af batteridrevne automatiske fodringssystemer og mobilskrabere.

Med det automatiske fodringssystem og malkerobotten Lely Astronaut forener vi effektivitet inden for fodring og mælkeproduktion. Det følges op med et ledelsessystem, som vi kalder Lely Horizon. Med Horizon bliver landmænd i stand til at drive deres landbrug på en bæredygtig måde til hver en tid på hver en dag. På den måde hjælper vi mælkeproducenter til at mindske deres CO2 aftryk.

Bæredygtig produktudvikling

For hurtigt at kunne reagere på omskiftelige markedsforhold fremstiller vi vores egne produkter på vores egne produktionsanlæg og samarbejder med lokale leverandører. Valget er gjort bevidst: Det gør os i stand til fortsat at udvikle os på linje med landbrugssektoren. Kun på den måde kan vi blive en troværdig partner for vores kunder, nu og i fremtiden.

I produktionsprocessen ser vi kritisk på alle de råmaterialer og processer, som fremstillingen af vores maskiner kræver. Vi sørger på enhver mulig måde for at mindske brug af bevægelige dele for at sikre, at vores maskiner og løsninger er klar til langvarig brug. Ved at mindske materialeforbruget gør vi maskinerne mere vedligeholdelsesvenlige og forlænger deres levetid. Maskinerne er holdbare og energineutrale eller sparer så vidt muligt på naturlige energiressourcer.

2 produktionsanlæg

Vi har 2 produktionsanlæg i hele verden. Hvert anlæg producerer en del af vores produkter. Det er i Maassluis i Holland, vi fremstiller vores produkter til brug i stalden. I Pella, USA, fremstiller vi til det lokale marked, mens Duiven, Holland, er hjemsted for Lely Consumables, der står for at distribuere vores vedligeholdelsesprodukter og originale dele.

Lely Taurus.JPG

Renoverede malkerobotter

Ved at sikre vores produkter til fremtiden garanterer vi et langt, nyttigt liv.Vores malkerobot, Lely Astronaut, har allerede vist sig at være et holdbart malkesystem. Maskinen demonstrerer fortsat kvalitet uden fortilfælde selv efter mange års pålidelig tjeneste.

Vores automatiske malkesystem er revideret og opdateret i Lely Taurus-projektet. Malkerobotterne med opgraderinger og tekniske justeringer er mærket med ‘Lely Taurus Certified’. De er klar til at malke køer effektivt i endnu mange år fremover.

Bæredygtigt byggeri

Vores hovedkontor har siden første dag ligget i Maassluis, Holland. Siden 2013 har vores hovedkontor og hollandske produktionsanlæg været under ét tag på Lely Campus. Hovedprincippet bag udviklingen og opførelsen af de nye kontor- og fabriksbygninger var bæredygtighed.

Vi stræbte efter at opnå den højst mulige BREEAM-certificering. BREEAM vurderer en bygnings bæredygtighed udfra et antal punkter, såsom valg af beliggenhed, konstruktion og energiforbrug. Da certificeringen blev godkendt i 2014 blev kontorerne og fabrikken tilsammen Europas mest bæredygtige virksomhedskompleks.

Vi er meget stolte af Lely Campus. Den 31. januar 2014 blev komplekset åbnet officielt af Dronning Máxima.

 

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top