For at imødekomme den globale fødevareudfordring i år 2050 er det afgørende at behandle mennesker, dyr og miljø ansvarligt. Alle de løsninger, vi udvikler, og den service, vi yder, har derfor fokus på at gøre en positiv forskel for køer, mennesker og planeten.

Koen

Den mest værdifulde ressourceleverandør

Hos Lely står koen i centrum for alt, hvad vi foretager os. Den er mejeribranchens mest værdifulde leverandør: Når en ko har det godt og er velnæret og sund, bliver hendes ydelse optimal. Enhver innovation, vi udvikler, og service, vi yder, sigter mod at forbedre dyrevelfærden på mælkeproduktionerne.

Mennesket

Grundlaget for det, vi laver

Vi betragter bæredygtighed som en langsigtet forpligtelse, der kræver sunde forhold til alle dem, vi arbejder med og for. Vores mission er at bidrage til trivsel blandt alle involverede interessenter – fra leverandører til kunder og fra Lelys medarbejdere, der skaber nye opfindelser i vores produktionsanlæg, til deres kolleger i Lely Center over hele verden.

Planeten

Ressourcerne, vi er afhængige af

Vores løsninger og services har til formål at hjælpe mælkeproducenter ikke kun med at blive mere fremtidssikrede, men også med at omgøre miljøpåvirkningen i alle led af mælkeproduktionskæden. Mælkeprodukternes CO2-aftryk er den samlede påvirkning fra alle led i produktionskæden.

Koen: mejeribranchens mest værdifulde ressourceleverandør

Hos Lely står koen i centrum for alt, hvad vi foretager os. Den er mejeribranchens mest værdifulde leverandør: Når en ko har det godt og er velnæret og sund, bliver hendes ydelse optimal. Enhver innovation, vi udvikler, og service, vi yder, sigter mod at forbedre dyrevelfærden på mælkeproduktionerne. Vores tilgang til løsninger og praksisser er dobbeltsidet:

  • Vi forbedrer kosundheden ved at vise opmærksomhed til individuelle køer (og derved bidrage til at sænke forbruget af antibiotika f.eks.) og således mindske helbredsproblemer og forbedre kalvenes modstandskraft.
  • Vi fremmer koens naturlige adfærd blandt andet med muligheden for fri kotrafik og en forlængelse af koens levetid.

Mennesker: Grundlaget for det, vi laver

Vi betragter bæredygtighed som en langsigtet forpligtelse, der kræver sunde forhold til alle dem, vi arbejder med og for. Vores mission er at bidrage til trivsel blandt alle involverede interessenter – fra leverandører til kunder og fra Lelys medarbejdere, der skaber nye opfindelser i vores produktionsanlæg, til deres kolleger i Lely Center over hele verden. Vores løsninger og praksisser sigter mod:

  • at forbedre landmandens sociale og økonomiske trivsel. Vi reducerer farligt og tungt arbejde, minimerer rutinemæssige opgaver og sikrer en sikker, kvalitetspræget (næringsmættet) og effektiv mælkeproduktion.
  • at skabe større gennemsigtighed for forbrugeren. Vi forkorter forsyningskæden for mejeriprodukter, gør det muligt at spore produktet og fremmer kvalitetsproduktion. 
  • at få det bedste frem i vores medarbejdere og give dem mulighed for at få det bedste frem i sig selv. Vi giver dem ikke kun en inspirerende arbejdsplads, der fremmer personlig udvikling og fitness, men også et sikkert og sundt arbejdsmiljø, og vi hjælper dem til at blive en del af et større fællesskab.
  • at skabe en fair og gennemsigtig forsyningskæde ved at stræbe efter at gøre vores leverandører til langvarige partnere. Vi arbejder under fair og gennemsigtige betingelser og samarbejder om at gøre vores forsyningskæde mere bæredygtig.
  • at stræbe efter positivt samarbejde med vores Lely Center og øge tilfredsheden. Vi forbedrer kvaliteten af vores produkter og optimerer niveauet af vores kundeservices (f.eks med. bedre serviceintervaller, svartid, leveringstid og problemløsning). 

Planeten: Vores hjem, der leverer de ressourcer, vi er afhængige af

Vores løsninger og services har til formål at hjælpe mælkeproducenter ikke kun med at blive mere fremtidssikrede, men også med at omgøre miljøpåvirkningen i alle led af mælkeproduktionskæden. Mælkeprodukternes CO2-aftryk er den samlede påvirkning fra alle led i produktionskæden. Det betyder, at alle involverede interessenter forventes at granske deres processer og stræbe efter at blive mere bæredygtige – herunder Lely. 

 Vores tilgang er tredobbelt:

  • Vi udvikler løsninger til brug på bedriften, der gavner klimaet og naturens ressourcer ved at erstatte bedriftens brug af fossilt brændsel, reducere dens klimapåvirkning (f.eks. ved at mindske forbrug af energi, vand og materialer/forbrugsvarer), øge dens cirkularitet og udnytte lokalproduceret foder.
  • Vi udvikler løsninger til brug på bedriften, der gavner jordbund og landbrugsjord og har en positiv indflydelse på biodiversiteten på og omkring bedriften samt på vandbeholdningen.
  • Vi arbejder på at blive en mere ansvarlig virksomhed ved at blive CO2-neutrale, løbende at optimere det cirkulære system, benytte ansvarlige kilder og skabe en bæredygtig forsyningskæde.

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top