Vi har arbejdet med vores mission siden den allerførste dag: At skabe innovative løsninger, som hjælper vores kunder til at blive de bedste inden for bæredygtig mælkeproduktion for at brødføde verden. Vi har nået mange milepæle og har tillid til, at vi gør en positiv forskel i vores interessenters liv.

For at imødekomme de udfordringer, som mejeribranchen vil stå over for i fremtiden, arbejder vi på at virkeliggøre vores vision om en bæredygtig, rentabel og fornøjelig mælkeproduktion. Vi har også lagt en bæredygtighedsplan, der begynder med os selv og fokuserer på at skabe værdi i tæt samarbejde med vores partnere både før og efter os i forsyningskæden – fra leverandører til kunder. Hver handling og interaktion bidrager til virkeliggørelsen af vores mission.

Lanceringen af vores bæredygtighedsplan føjer to ting til vores strategi:

  • Et specifikt fokus på den måde, vi driver forretning og virksomhed på, med henblik på at blive mere bæredygtige for hver dag. 
  • Klare og gennemskuelige mål, der kvalitativt og kvantitativt kommunikerer vores retning og fremskridt og holder os fast på vores forpligtelser.   

Et vigtigt mål i vores plan er at inddrage vores interessenter på denne rejse, så vi kan virkeliggøre vores mål sammen. 

Med lanceringen af bæredygtighedsplanen har vi påbegyndt en rejse mod at blive en mere bæredygtig og ansvarlig virksomhed. Vi forpligter os til løbende at sætte kvantitative mål og ambitioner samt at finde de rigtige værktøjer til at måle vores fremskridt og holde os selv til ansvar. Det gør vi for vores egen virksomhed, men også for at have så stor en indflydelse som muligt på bedrifter og på mejeribranchen.
 

Ansvarlig virksomhed

Tanja Roeleveld Sustainability Manager

‘Vi har formuleret et ambitiøst program, da vi ønsker at drive vores virksomhed ansvarligt for menneskers, planetens og dyrenes skyld. Vi ønsker at skabe værdi og gøre en positiv forskel i hele vores værdikæde. Det er derfor, vi vil involvere vores interessenter og få dem til at bidrage. Summen af deres handlinger vil gøre den store forskel.’

Hvorfor Lely?

Landmænd over hele verden træffer beslutninger vedrørende opsætning og ledelse af deres bedrifter. Hver dag hjælper vi dem til at træffe de bedste valg for deres egen og bedriftens skyld. Det gør vi ved at tilbyde rådgivning og innovative løsninger, som bidrager til en effektiv driftsledelse. For en bæredygtig produktion af mælk og kød. Nu og i fremtiden.

Top