Inden for mælke- og kødproduktion er egen produktion af kvalitetsfoder den bedste måde at spare foderudgifter og optimere dyrenes sundhed på. Indsamling af afgrøder i det helt rigtige øjeblik for at bevare afgrødens energiindhold, næringsstoffer og struktur er en del af livet for landmænd over hele verden sæson efter sæson.

Som landmand har du mere end nogen anden kendskab til dit miljø, vejrforholdene og de muligheder, du har på hånden. Med det udgangspunkt vælger du det system, der mest effektivt giver det bedste foder.

Landmænd over hele verden har med succes brugt vores græsmaskiner i over 60 år. De har tillid til vores fremragende kapacitet og enestående pålidelighed. Vi tilbyder løsninger til alle afgrødetyper og alle geografiske forhold. Garanti for hurtig og ren indsamling af dine afgrøder. Resultatet er foder af topkvalitet og øget fodereffektivitet.

Fodereffektivitet

Input er output. Et dyr har brug for foder af topkvalitet for effektivt at producere mælk og kød. Det er afgørende med en frisk og velsmagende portion. De rigtige valg inden og under foderhøsten har en positiv indvirkning på foderkvaliteten. Din høst er én af de ingredienser, der indgår i optimal mælke- og kødproduktion.

Kvalitet gennem kapacitet

Foderkvaliteten afgøres delvist af den hastighed, hvormed afgrøden kan høstes. Det afgør foderets ensartethed, bevaringen af næringsstoffer og en vellykket konservering. Fra slåning til rivning og fra læsning til wrapning: Alle trin skal stemme overens med henblik på optimal høst og kvalitetsfoder.

Alle vores foderhøstmaskiner er udviklet med henblik på kvalitet gennem kapacitet. Det betyder, at du får størst mulig fordel på høsttidspunktet.

Kategorier

Alle vores produkter til marken supplerer hinanden

Slåning

Den bedste høst fås, når græsset slås på det rigtige tidspunkt. Det er på den måde, du fastlægger afgrødens energiindhold, næringsstoffer og struktur ud fra dine dyrs foderkrav. Med vores skårlæggere kan du være sikker på en kombination af det lavest mulige energibehov og den højst mulige kapacitet.

Spredning

Få hurtigt det perfekte tørstofindhold i dine afgrøder ved at fremskynde tørringsprocessen. På den måde påvirker du ensilagens ensartethed og kvalitet. Få 50 % mere kapacitet med vores sprederes unikke krogformede rivetænder.

Rivning

Riv dine afgrøder så ordentligt som muligt til perfekte skår og minimer uønsket mug og bakterier i foderet. Vores rivers arbejdsbredde er nem at justere for at skabe den ideelle skårbredde til det næste trin i høstprocessen.

Læsning

Høst en stor mængde afgrøde fra marken, snit og transporter den på én gang med bare én person. Retaining nutrients with no unnecessary damage to crops. Vi tilbyder snittevogne i forskellige konfigurationer og altid med den bedste afgrødebehandling som styrende princip.

Ballepresning

God, konsistent komprimering fremskynder gæringsprocessens påbegyndelse. Det er sådan, du bevarer afgrødens afgørende næringsstoffer med henblik på foder af bedste kvalitet. Vores ballepressere tilbyder den bedste komprimering såvel som den højeste opsamlingskapacitet. For kvalitetsfoder.

Wrapning

Bevar dine afgrøders kvalitet, og minimer varme- og iltskader. Ved at wrappe afgrødeballerne så hurtigt som muligt får ilt ikke mulighed for at forurene gæringsprocessen. Vores wrappemaskiner garanterer både hastighed og kvalitet.

Fodersnitning

Kortere afgrøder gør ensilagens komprimering perfekt og letter forarbejdningen. Det opnås mest nøjagtigt ved hjælp af fodersnitning. Med et udvalg af indmadningssystemer kan vores bugserede snittere bruges til flere afgrødetyper.

Hvorfor Lely?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk