Content

Jo færre afbrydelser der er under høsten, jo hurtigere kan du høste, og jo bedre bliver foderkvaliteten. Vores Hydroflex-kontrol bidrager til hurtigere ballepresning. Den smarte teknologi reducerer afbrydelser i processen med op til 80 %.

Når du høster mod tiden, er det fristende at kræve mere af ballepresseren, end dens kapacitet tillader. Således risikerer du at afgrødeflowet stopper til. Hydroflex-kontrollen øger pladsen til afgrødeflowet og hjælper til med at forebygge tilstopning.

Mere output, færre afbrydelser

Hydroflex-kontrolgulvet er lavet af to dele i nærheden af rotoren. Det er her afgrødeflowet er smallest, og risikoen for tilstopning derfor størst. De to funktioner bag navnet Hydroflex-kontrol henviser til Hydroflex-gulvet under rotoren. Den fleksible del undgår tilstopning, mens hydrodelen afhjælper tilstopning, når eller hvis det opstår.

Hydroflex

Hydroflex er enestående for vores ballepressere. Denne mekaniske funktionalitet sikrer, at den forreste del af knivbroen kan bøje op og ned via en gummi- eller fjederbaseret affjedringsenhed. Det forebygger, at eventuel tilstopning opstår ved for meget (våd) afgrøde eller små fremmedobjekter, der kommer ind i afgrødeflowet. Det mindsker også risikoen for yderligere slitage eller skade.

Bladene bliver i nærheden af rotoren under bevægelse, så afgrøden skæres optimalt. Det beskytter din foderkvalitet.

Flexcontrol

Flex-kontroldelen gør den bageste del af ballekammergulvet i stand til at hæve eller sænke sig for at give mere plads under rotoren. Den bagerste del af gulvet under rotoren kan aktiveres hydraulisk fra traktorens førerhus, hvis det ikke er lykkedes for hydroflex-systemet at forebygge tilstopning af afgrødeflowet. Bladene trækkes også tilbage, når knivbroen sænkes. Det gør, at tilstopningen kan komme ind i ballekammeret, inden føreren genstarter motoren - uden at spilde afgrøde.

Content

Bekymringsfri ballepresning for kvalitetsfoder

Den smarte kombination af hydroflex og flex-kontrol giver 80 % færre afbrydelser under ballepresningen. En tiltrækkende tanke i høstsæsonen. Hvis maskinen skulle stoppe til trods al teknologien, kan du kontrollere hydroflex-systemet fra traktorens førerhus med maksimal brugervenlighed.

hydroflex in page image left
Når foderkanalens gulv sænkes, trækkes knivene også tilbage
Lely geschiedenis
Welger RP 160 V Xtra

content

Udover tidsbesparelser yder Hydroflex-kontrollen et væsentligt bidrag til forbedring af foderkvaliteten. IDen mindsker ballepresningstiden og bevarer således flere næringsstoffer i afgrøden.

Lely Welger-ballepresseren sparer dig derfor tid og sikrer dig også foder af høj kvalitet.

Ballepresning

God, konsistent komprimering fremskynder påbegyndelsen af afgrødens gæringsproces. Det er sådan, du bevarer afgrødens afgørende næringsstoffer med henblik på foder af bedste kvalitet. Vores ballepressere tilbyder den bedste komprimering såvel som den højeste opsamlingskapacitet. For kvalitetsfoder.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk