Ren, velafskåren foder er afgørende for at sikre produktivt og sundt kvæg.Ved at minimere den tid, foderet ligger ude på marken, maksimerer du næringsstoffernes bevaring. Det er derfor, kapacitet og optimal afgrødehåndtering er topprioriteter, når vi designer vores snittevogne.

Desuden er et udvalg af modellerne forsynet med en intelligent frontklap, der med sin multifunktionalitet giver ekstra bekvemmelighed.

Designet til bekvemmelighed

Den bevægelige frontklap er baseret på et hydraulisk system, der gør den i stand til at vippe næsten 80 grader. Det giver adskillige fordele, f.eks. ekstra læssekapacitet, et automatisk læsse- og komprimeringssystem samt ren og sikker aflæsning.

Ekstra læssekapacitet

Få glæde af en kompakt snittevogn med stor volumen. Ved at vippe frontklappen ca. 65 grader frem får du mindst 5 m3  ekstra læssekapacitet. Det gør dig i stand til at optimere udnyttelsen af pladsen over indføringsenheden. 

En ekstra fordel ved den øgede kapacitet er forbedret stabilitet. Når foderets vægt er jævnt fordelt, bliver trykket på trækbommen også mere jævnt - selv med tung last. Det forbedrer på sin side transportsikkerheden.

Content

Automatisk læsning og komprimering

Når læsseenheden er aktiveret, flyttes den multifunktionelle frontklap automatisk til den korrekte - lodrette - læsseposition. Komprimeringsgraden kan forudindstilles trinløst (fra 0 til 100) på brugerskærmen i overensstemmelse med afgrødens konsistens.

Følerne på frontklappens hydrauliske cylindre måler trykket, og kontrollerer automatisk bunden derefter. Føleren på bagklappen viser ‘fuld vogn’ på brugerskærmen, og bunden stopper automatisk.

Når vognen er fuld, vipper frontklappen frem til transportposition i to trin og giver plads til ekstra læssekapacitet.

Optimal og sikker aflæsning

Den multifunktionelle frontklap giver også fordele under afgrødens aflæsning. Den vipper automatisk tilbage, indtil den når den ideelle vinkel. Foderet skubbes dernæst nænsomt henover den hydraulikdrevne bund. Resultat: jævn, effektiv aflæsning samt en ren og nydelig tom vogn.

Frontklappen, der kan vippes, gør dig i stand til at aflæsse både rent og sikkert. Bund og frontklap aktiveres automatisk samtidig under aflæsning. Det sikrer, at afgrøden sættes nænsomt og derfor sikkert i bevægelse. Frontklappen skubber lasten mod bagenden, og trykket på bunden mindskes.

Læsning

Høst en stor mængde afgrøde fra marken, snit og transporter den på én gang med bare én person. Bevar næringsstofferne uden unødvendig beskadigelse af afgrøden. Vi tilbyder snittevogne i forskellige konfigurationer og altid med den bedste afgrødebehandling som styrende princip.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk