Sundere klove takket være ny unik robot til rengøring af faste gulve

Et rent gulv resulterer i mindre gødning i sengebåsene samt renere klove, haler og yvere. Dette forhindrer hygiejne-relaterede klov- og yverinfektioner, samt fremmer koens naturlige adfærd. Indtil nu har der ikke været nogen tilstrækkelig løsning på markedet for rengøring af faste gulve. Lely har derfor udviklet Lely Discovery 120 Collector: en revolutionær robot designet til at rengøre faste gulve ved at opsamle gødningen fremfor at skrabe den væk. Dette resulterer ikke kun i et renere gulv, men forhindrer også køerne i, at stå i gødning op til hasen, som det er tilfældet ved brug af en traditionel gødningsskraber.

21. marts 2017

Press

Page section

Opsamling af gødning i stedet for at skrabe den

Lely har siden 2005 været markedsleder hvad angår udvikling af robotter til rengøring af spaltegulve. Med introduktionen af Lely Discovery 120 Collector til faste betongulve, har Lely udvidet udvalget af mobile rengøringsløsninger til stalde. I stedet for at skubbe gødningen fremad, bliver den opsamlet og efterfølgende afleveret til gyllekanalen. Lely Discovery 120 Collector bruger vand til at fortynde gødningen, og herefter suges gødningen op i en tank.

Rensning med vand for et renere resultat og bedre fodfæste

Lely Discovery 120 Collector sprayer vand foran og bagved robotten. Ved at spraye foran, er det lettere at opsamle gødningen, og ved at spraye bagved får køerne et bedre fodfæste på det våde gulv. Vandet påfyldes automatisk og opbevares i 2 vanddunke i gødningstanken. I takt med, at gødningstanken fyldes, reduceres indholdet i vanddunkene og frigiver plads til gødningen. Denne unikke egenskab har gjort det muligt for Lely, at designe en kompakt maskine. Køer kan nemt passere robotten og robotten kan passere under inventar.

Ingen forhindringer – maximum fleksibilitet

Lely Discovery 120 Collector navigerer uafhængigt ved hjælp af indbyggede sensorer. Derudover er kabler, hjørnehjul og forhøjede betonkanter ikke længere nødvendigt, som ved brug af f.eks. kendte skrabere. 

De færre forhindringer mindsker tilfældene af klovskader, og gør, at køerne kan bevæge sig mere frit og sikkert. Robottens ruter kan nemt tilpasses den daglige rytme i stalden.

I samarbejde med landmænd har Lely testet den nye robot på forskellige typer gulve og i forskellige staldindretninger.
 

Læse flere artikler:

Top