Ny Lely Juno bringer automatisk foderskubning op på et højere niveau

Lely offentliggør ved Lely Future Farm Days den seneste innovation inden for automatisk foderskubning: en stærkt forbedret Lely Juno. Takket være Juno har Lely fået mere end 10 års erfaring inden for automatisk foderskubning og 6 år med det automatiske fodringssystem Vector. Al denne viden er blevet udnyttet til at sikre, at denne tredje generation af Lely Juno er lettere at implementere under alle staldforhold, nemmere at betjene og i stand til at skubbe foder i flere stalde på gården. Alle Lelys innovationer tager udgangspunkt i koen. Ved hjælp af smart teknologi sørger Juno for, at der altid er rent foder til hver enkelt ko, og at forbedret dyresundhed, fertilitet og produktion giver finansielle resultater.

10. april 2018

Press

placeholder content

Hyppig foderskubning betaler sig

En øget foderskubningshyppighed stimulerer til flere måltider og kan føre til 2.8 % stigning i besætningens foderindtagelse. Hvad automatisk malkning angår opmuntrer hyppig foderskubning køerne til oftere at besøge malkerobotten. Det mindsker også omfanget af restfoder, og – i de tilfælde, hvor der ikke er plads nok til alle køer ved foderbordet – kan hyppig foderskubning reducere stress og aggression ved at sikre, at hver ko altid har foder inden for rækkevidde. Automatisering af det tilbagevendende arbejde med at skubbe foder døgnet rundt reducerer også behovet for arbejdskraft og udgifter til brændstof betragteligt.

Foderskubning på et niveau højere

Den nye Lely Juno foderskubber er den mest alsidige på markedet. Den kan bruges i næsten alle staldtyper uden, at der skal foretages ændringer. Juno følger vægge og foderborde til begge sider, mens metalskinner i gulvet fører den hen til ladestationen og – om nødvendigt – til andre stalde.

Når Juno kører uden at skubbe, kan den løfte skørtet. Det mindsker slitage og gør Juno i stand til at køre over mindre forhindringer. Det skaber også tilstrækkeligt med afstand til jorden ved kørsel på skråninger, så skørtet ikke forurenes med mudder og gødning. På den måde holdes foderet altid rent, velsmagende og tiltrækkende for køerne, og det forbedrer foderindtagelsen og dyresundheden. Junos skørt kan sænkes med henblik på indskubning til både højre og venstre. Det gør ruteføringen mere effektiv og øger maskinens kapacitet.

Smart teknologi for mere kontrol og sikkerhed

Når den kører fra den ene stald til den anden, kan Juno automatisk åbne og lukke elektriske døre ved hjælp af en Bluetooth-forbindelse. Bluetooth kan også bruges til at betjene maskinen via en smarttelefon med det yderst intuitive Lely Control Plus-system. Landmanden kan nemt oprette og justere en rute med forindstillede handlinger og ganske enkelt styre Juno via skærmen med en finger. Den enkelte rute på et foderbord kan indstilles til flere fodringsrunder og i varierende afstand fra foderbordet.

Juno korrigerer automatisk den optimale afstand til foderbordet ud fra fodermængden på et givent sted. Det sikrer, at Juno skubber foderet korrekt langs hele fodergangen – selv når foderet ikke er jævnt fordelt, er det altid inden for køernes rækkevidde.

Juno har desuden en kollisionsdetektor. Den sørger for, at foderskubberen stopper, så snart den støder på en forhindring. Kollisionsdetektoren kan forsynes med en elektrisk puls. Pulsen er ikke skadelig for køer eller mennesker, men køer, der rører ved maskinen, afholdes fra at stå i vejen.

Den nye Juno kan fås fra den 31. august 2018.

Læse flere artikler:

Top