Lely og hollandske ID Agro indgår partnerskab om kundetilpassede foderkøkkener

Efter i fællesskab at have lanceret det første kundetilpassede foderkøkken i 2017 har robotproducenten Lely og staldproducenten ID Agro indgået et officielt partnerskab. Begge specialister har de senere år videreudviklet systemet for at sikre, at det passer endnu bedre til Lelys fodersystem Vector. Med dette partnerskab har begge virksomheder givet grønt lys til distribution af det kundetilpassede foderkøkken via Lely Center-netværket. Det giver ID Agro mulighed for at udvide sit marked for salg, mens Lely Center kan tilbyde sine kunder et komplet automatisk fodersystem. For landmænd betyder det kortere omsætningstid og direkte kommunikationsveje i løbet af planlægningen og installationen af Vector-systemet.

17. marts 2021

Press

Page section

Kombinationen af hver virksomheds viden og ekspertise inden for dennes respektive speciale (staldkonstruktion og udluftning for ID Agros vedkommende og automatisk fodring for Lelys vedkommende) har resulteret i en modulær bygning. I denne bygning kan landmænd opbevare og indsætte forskellige foderkomponenter i form af blokke, baller eller større mængder, mens kvaliteten bevares.

Ekstra fleksible muligheder for opbevaring af foder

Landmænd kan nemt ændre fodertype og placering og kan således indrette sig efter sæsonernes skiften. En kran med en fodergrab installeres i foderkøkkenets loft. Den bevæger sig ovenover det lagrede foder og herfra griber den foderet fra dets korrekte placering og anbringer det i blandings- og fodringsrobotten. Det er nemt at renholde det åbne lagerområde med en traktor eller læssemaskine .

Fordelene ved et kundetilpasset system

Foderkøkkenet fås i forskellige størrelser. Landmænd kan takket være den kundetilpassede struktur installere et foderkøkken, der passer til deres bedrift.  Den enkle struktur gør, at arbejdet med forberedelse og installation er begrænset. Det mindsker udgifterne til fundament og byggeri.
Foderkøkkenets moduler er meget kompakte, så i mange tilfælde kan de installeres uden byggetilladelse, selvom det afhænger af den lokale lovgivning. Hvis en tilladelse er påkrævet, hjælper ID Agro landmanden med at få en sådan. Hvis der er tale om en eksisterende kostald, kan det lokale Lely Center sammen med ID Agro desuden installere en passende stålkonstruktion til montering af fodergrabbens kran.

Fås via Lely Center

I øjeblikket er der ti kundetilpassede foderkøkkener i drift i Holland. I de kommende uger vil dette antal øges blandt andet med en installation i Tyskland og et dobbeltkøkken i Danmark. Kontakt et Lely Center for flere oplysninger.

Top