About Farm Management Support

Farm Management Support har et eneste mål: at optimere vores staldkoncept på din bedrift, efter dit valg. Uanset om du kun lige er ved at overgå til automatisk malkning og/eller fodring, eller du har brugt vores produkter og ledelsessystemer på din bedrift et stykke tid, får du vejledning før, under og efter opstart.

De mere erfarne brugere hjælper vi til at optimere ledelsen af bedriften. Vi kan f.eks. se på dine daglige rutiner med køerne, arbejdet og ledelsessystemerne.

Ved hjælp af denne vejledning og support hjælper vi dig til at opnå en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for din mælkeproduktionsbedrift.

Sådan fungerer Farm Management Support

Vores support i tre faser

Overgang til automatisk malkning og/eller fodring er ikke en kortsigtet handling. Netop fordi det er langsigtet og drejer sig om din virksomheds kontinuitet, tilbyder vi alle vores kunder på verdensplan grundig vejledning, når det kommer til at træffe de rette valg. Vi hjælper dig også med at forberede dig på denne nye arbejdsform. Det gør vi i 3 faser:

  1. Inden opstart: vejledning under optakten til opstart baseret på et gennemprøvet koncept og i tæt samarbejde med din foderrådgiver og andre rådgivere.
  2. Under opstart: praktisk hjælp, hvor køerne vises vej til det automatiske malkesystem for første gang. Og teknisk support til den faktiske installation af udstyret.
  3. Efter opstart: vejledning og support til yderligere at optimere ledelsen af din bedrift.

DairyWise

Effektiv support, der er skræddersyet til din bedrift

Vores DairyWise-konsulenter lærer dit hold, hvordan de fortsat kan forbedre din mælkeproduktionsbedrift: Hvordan den gøres effektiv og i stand til at gå fremtiden i møde, mens fornøjelsen ved arbejdet samtidig styrkes. Mød DairyWise: et nyt virksomhedsoptimeringsprojekt til virksomheder, der har mere end ét års erfaring og anvender mindst fire malkerobotter.

Læs mere om DairyWise

‘Vores besætnings overordnede sundhed, avl og mælkeproduktion er forbedret enormt.’

Vores staldkoncept

Fri kotrafik

Vores staldkoncept beror på princippet om fri kotrafik.Køerne beslutter selv, hvornår de vil spise, drikke, ligge ned eller malkes - uden nogen forhindringer overhovedet. Koen går frivilligt hen til malkerobotten.

Fri kotrafik påvirker den daglige ledelse, foderstrategi og også staldens design. Placering af malkesystem, foderkøkken, øvrige staldprodukter og dine daglige rutiner er også vigtige for at opnå en effektiv fri kotrafik og således nå dine mål - uanset om de omhandler en mindsket arbejdsbyrde, forbedring af køernes sundhed og produktion eller mere tid til familie og venner.

Fri kotrafik

Vores tjenester

For et mere dybtgående indblik i din virksomhed

Lely Benchmark

Lely Benchmark er en del af T4C-ledelsesprogrammet. Det gør dig i stand til ordentligt at fortolke din egen bedrifts ledelsesinformation.Med Benchmark kan du f.eks. sammenligne resultater med dine kolleger og venner i lokalområdet.

YourGuide

YourGuide er det digitale bibliotek til T4C-ledelsessystemet. Det er fuld af information om automatisering og ledelse. Vi er klar til at hjælpe med specifikke spørgsmål, som ikke er omfattet af vejledningens information.

Web Advice

Med sammenligningsværktøjet Internetrådgivning bliver dine individuelle virksomhedsforhold sammenlignet med forholdene på andre bedrifter.Hertil bruger vi viden og erfaring, som er tilvejebragt af kunder over hele verden.Udover sammenligninger er Internetrådgivning også fuld af praktiske råd. Rådgivningen er lettilgængelig med et enkelt museklik via T4C-ledelsessystemet.

Farming insights

Find ud af, hvordan du yderligere kan optimere din mælkeproduktionsbedrift

Vores specialister fra Farm Management Support undersøger til stadighed, hvordan malkeprocessen yderligere kan optimeres. Det gør de ved hjælp af test i stalden og samtidig udnyttelse af vores kunders kendskab til Lelys staldløsninger. Således får de værdifulde indsigter, der hjælper dig til at administrere din mælkeproduktionsbedrift mere effektivt og rentabelt.

Farm Management Support til

Lely Vector

Fleksibel, frisk fodring

Få bedre udbytte af din foderstrategi ved at give dine køer friske, velblandede rationer flere gange om dagen. Uden at skulle bruge mere tid på det. Lely Vector minimerer arbejdsbyrde, foderomkostninger og brændstof, og dens friske foderforsyning giver sunde, produktive køer.

Lely Astronaut

Den naturlige måde at malke på

Øget mælkeydelse og overblik, når og hvor som helst du ønsker det: Automatisk malkning gør det hele muligt. Malkesystemet indhenter data om hver ko vedrørende mælkeproduktion og kosundhed. Du får besked om ændringer i tide, så du kan vie din opmærksomhed til de køer, der har mest brug for det.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top

Lely's websted bruger cookies. Flere oplysninger på denne side Luk