About Farm Management Support

Farm Management Support har et eneste mål: at optimere vores staldkoncept på din bedrift, efter dit valg. Uanset om du kun lige er ved at overgå til automatisk malkning og/eller fodring, eller du har brugt vores produkter og ledelsessystemer på din bedrift et stykke tid, får du vejledning før, under og efter opstart.

De mere erfarne brugere hjælper vi til at optimere ledelsen af bedriften. Vi kan f.eks. se på dine daglige rutiner med køerne, arbejdet og ledelsessystemerne.

Ved hjælp af denne vejledning og support hjælper vi dig til at opnå en bæredygtig, rentabel og fornøjelig fremtid for din mælkeproduktionsbedrift.

Sådan fungerer Farm Management Support

Vores support i tre faser

Overgang til automatisk malkning og/eller fodring er ikke en kortsigtet handling. Netop fordi det er langsigtet og drejer sig om din virksomheds kontinuitet, tilbyder vi alle vores kunder på verdensplan grundig vejledning, når det kommer til at træffe de rette valg. Vi hjælper dig også med at forberede dig på denne nye arbejdsform. Det gør vi i 3 faser:

  1. Inden opstart: vejledning under optakten til opstart baseret på et gennemprøvet koncept og i tæt samarbejde med din foderrådgiver og andre rådgivere.
  2. Under opstart: praktisk hjælp, hvor køerne vises vej til det automatiske malkesystem for første gang. Og teknisk support til den faktiske installation af udstyret.
  3. Efter opstart: vejledning og support til yderligere at optimere ledelsen af din bedrift.

Efter opstart

Optimering af din bedrift efter dit ønske

Efter opstart tilbyder Lely langsigtet support og konsulentbistand for sammen med dig at tage næste skridt mod dine ønskede mål og resultater. Vi forstår dog, at alle mælkeproduktionsbedrifter og mælkeproducenter skiller sig ud fra hinanden. Det samme gælder jeres respektive forretningsmål. Disse mål danner udgangspunkt for Lelys Service- og Supportkoncept: En skræddersyet tilgang, der hjælper dig med at nå dine mål og sætte nye.

“Det er svært at sætte sig mål. Hvad er et godt mål for mig? Anna, min Farm Management-rådgiver, hjælper mig med at indkredse og sætte disse mål” Anders Karlberg, Söderköping, Sverige

Personlig virksomhedssupport med Farm Management Support

For at opnå de bedste resultater er det vigtigt at få indsigt i alle mælkeproduktionsbedriftens aspekter. Fra dyresundhed, rationer og afgræsning til reproduktion og robotpræstation. Generel virksomhedsadministration og daglige rutiner er også vigtige. Vores Farm Management-rådgivere er oplært til at omsætte virksomhedsspecifik data til praktiske forbedringer på din bedrift. Ved behov bliver der etableret samarbejder med din lokale dyrlæge, foderrådgiver eller andre rådgivere.

Lely Farm Management Support-niveauer

Du kan vælge et Farm Management Support-niveau, der passer til dine virksomhedsstrategier og -mål. De fire niveauer adskiller sig fra hinanden, hvad angår supportens hyppighed og omfang. Fra kontakt én gang om året til én gang om måneden. Afhængigt af det valgte niveau tilbyder vi et FarmScan, optimeringsbesøg på gården, en træningsbegivenhed for landmænd og sågar et landmandsseminar.

Farm Management Support – deres historie

‘Nu ved vi, hvad vi skal fokusere på. Jeg kan sætte realistiske mål og nå dem.’

DairyWise

Effektiv support, der er skræddersyet til din bedrift

Vores DairyWise-konsulenter lærer dit hold, hvordan de fortsat kan forbedre din mælkeproduktionsbedrift: Hvordan den gøres effektiv og i stand til at gå fremtiden i møde, mens fornøjelsen ved arbejdet samtidig styrkes. Mød DairyWise: et nyt virksomhedsoptimeringsprojekt til virksomheder, der har mere end ét års erfaring og anvender mindst fire malkerobotter.

Læs mere om DairyWise 

Farming insights

Find ud af, hvordan du yderligere kan optimere din mælkeproduktionsbedrift

Vores specialister fra Farm Management Support undersøger til stadighed, hvordan malkeprocessen yderligere kan optimeres. Det gør de ved hjælp af test i stalden og samtidig udnyttelse af vores kunders kendskab til Lelys staldløsninger. Således får de værdifulde indsigter, der hjælper dig til at administrere din mælkeproduktionsbedrift mere effektivt og rentabelt.

Vores tjenester

For et mere dybtgående indblik i din virksomhed

Lely Benchmark

Lely Benchmark er en del af T4C-ledelsesprogrammet. Det gør dig i stand til ordentligt at fortolke din egen bedrifts ledelsesinformation.Med Benchmark kan du f.eks. sammenligne resultater med dine kolleger og venner i lokalområdet.

YourGuide

YourGuide er det digitale bibliotek til T4C-ledelsessystemet. Det er fuld af information om automatisering og ledelse. Vi er klar til at hjælpe med specifikke spørgsmål, som ikke er omfattet af vejledningens information.

FarmScan

FarmScan er en digitalt udarbejdet rapport, som din Farm Management-rådgiver bruger. Den sammenligner individuelle bedriftspræstationer med præstationer i lokalområdet for at udpege bedriftens styrker og se, hvor tingene kan forbedres. Din Farm Management-rådgiver tilføjer skræddersyede fokusområder og råd som henvisning under optimeringsbesøget på gården.

Farm Management Support til

Lely Vector

Fleksibel, frisk fodring

Få bedre udbytte af din foderstrategi ved at give dine køer friske, velblandede rationer flere gange om dagen. Uden at skulle bruge mere tid på det. Lely Vector minimerer arbejdsbyrde, foderomkostninger og brændstof, og dens friske foderforsyning giver sunde, produktive køer.

Lely Astronaut

Den naturlige måde at malke på

Øget mælkeydelse og overblik, når og hvor som helst du ønsker det: Automatisk malkning gør det hele muligt. Malkesystemet indhenter data om hver ko vedrørende mælkeproduktion og kosundhed. Du får besked om ændringer i tide, så du kan vie din opmærksomhed til de køer, der har mest brug for det.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top