Kelly og Joan Sweet, mælkeproducenter på Sweet Farm i Fletcher, Vermont, har meget at gøre med at forvalte deres malkekøer. Med 220 malkekøer og en samlet besætning på 500 dyr, der skal passes, foruden egne afgrøder, udnytter Sweet-familien ethvert muligt værktøj for at forenkle forvaltningen af køerne. Faktisk er køernes forvaltning det, de sætter størst pris på ved robotmalkning.

‘Vores besætnings overordnede sundhed, avl og mælkeproduktion er forbedret enormt, efter vi overgik til robotmalkning. Den data, vi har til rådighed, om besætningens og de individuelle køers sundhed er i høj grad et af de bedste aspekter ved automatisering’

Forvaltning af køer

Med det indblik, som robottens installation gav Kelly og Joan med hensyn til den bedste forvaltning af deres køer, er det ingen overraskelse, at de er begejstrede for holdet bag Lelys Farm Management Support (FMS).

‘Vores første erfaring med FMS fik vi i de første få uger efter opstart. De vurderede T4C-dataet, så vi øjeblikkeligt kunne bruge og forstå systemet.Mælkeproducenter, som ikke bruger disse værktøjer, går virkelig glip af fordelene ved robotter i forvaltningen af deres virksomhed.’

 

Farm Management Support

Som tiden gik efter installation af robotten, indså Sweet-familien, at Lely FMS var langt mere end bare end brugervejledning til T4C-softwaret.De indså, hvor vigtig holdets fortsatte support faktisk var, selv efter malkerobotterne var installeret, og deres besætning havde vænnet sig til dem.

‘Vi havde ingen forventninger til Lelys FMS-tjeneste, da vi overgik til robotmalkning.Men vi har været meget tilfredse, siden vi begyndte at arbejde med FMS-holdet. De er yderst hjælpsomme, når vi har spørgsmål og brug for et professionelt syn på løsningen af et problem. FMS-systemet har fungeret, hver gang vi har haft brug for hjælp. Vores Lely FMS-repræsentant i Nordamerika, Sara McBurney, har gjort et fremragende stykke arbejde. Hun har været ekstremt hjælpsom, hver gang vi har haft brug for hende. Vi opfatter FMS som et højst værdifuldt værktøj til brug for mælkeproducenter. Det er også et meget brugervenligt system, og Lely FMS-holdet har hjulpet os betragteligt.’

FMS inpage visual
Globalt netværk

Kelly og Joan benytter FMS-tjenesten lokalt, men værdsætter den omstændighed, at Lely FMS er del af et netværk, som rækker langt udover deres lokalområde.Selvom de vidste, at Lely Nordamerika var del af en meget større virksomhed, havde de ikke forventet at få så meget glæde af Lelys globale netværk.Sweet-familien skrev endda ‘globale ressourcer’ øverst på listen, da de skulle vægte de mange fordele ved FMS. 

‘Det er så nyttigt at have et globalt supportnetværk.De løser problemer uanset, hvor de opstår. Det giver mælkeproducenten mulighed for at lære og udnytte lokal support med basis i en verden af viden. De er fantastiske til at løse problemer’

Merværdi

Det engagement, FMS udviser, har også styrket Sweet-familiens tillid til, at Lely yder en god service. De indrømmer ganske vist, at de havde valgt Lely allerede fra starten, men alligevel har FMS's enestående support enten på stedet og eller som fjernsupport bekræftet, at valget af Lely var den bedste mulighed, hvad angik deres behov for malkerobotter og andre staldprodukter.

‘Vi er meget tilfredse med Lelys produkter. Vi har Lely Astronaut A4-malkerobotter, foderskubberen Juno, L4C-belysning, Luna-børster, Grazeway og nu kalvefoderautomaten Calm.Ved sammenligning af de forskellige malkerobotmærker viste Lely sig som den bedste i bunken, og vi ville have markedets bedste system.Vi mener stadig, at Lelys produkt er bedre end andre robotsystemer, og FMS er en fantastisk måde at få mest muligt udbytte af det på.’

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top