Blog 1 "Mærkaten"

EH: Dette er vores første blog, så lad os starte fra begyndelsen. Hicham, jeg har en dunk lige foran mig. Hvordan ved jeg, hvad jeg har med at gøre?

HBY: Har den en mærkat på?

EH: Ja, en meget stor mærkat. Der er også en illustration af en brændt hånd.

HBY: Så er det et farligt kemikalie, du har. Det er et produkt, som indebærer en vis risiko i forbindelse med transport og brug. Så vil der også være H- og P-sætninger på mærkaten. De fortæller lidt mere om risiciene (H) og giver råd (P) om, hvordan du kan beskytte dig selv mod disse risici.

EH: Der står også mere på såsom produktnavn, producent og indhold.

HBY: Det er rigtigt, for det er reguleret af lovgivningen, som kræver, at det SKAL stå på.

EH: Hvis der nu ingen mærkat er på, hvad så?

HBY: Så ved jeg ikke, hvad der er i, og det er aldrig meningen.

EH: Helt sikkert ikke, men fortæller dunkens farve dig noget?

HBY: Faktisk ikke. Farven passer ikke nødvendigvis i forhold til indholdet. Dog er der leverandører som os, der har truffet foranstaltninger i den forbindelse.

EH: Uddyb endelig.

HBY: Hos Lely er blå ensbetydende med en base, rød indeholder syre, grøn betyder peroxid, og grå indeholder produkter til yverpleje. Dermed prøver vi at fremme sikker brug og forebygge, at et given produkt bruges i en forkert sammenhæng. MEN ... det har intet at gøre med lovgivningen, og det understreger mærkatens betydning.

EH: Så mærkaten skal ALTID læses?

HBY: Altid!

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top