Blog 10 "Miljø"

HBY: Vi har allerede flere gange talt om farligt gods, hvordan det skal håndteres, hvordan man beskytter sig selv osv. Jeg vil gerne vide, hvordan miljøet passer ind i alt det, for det har vi ikke diskuteret så meget.
EH: Det har du ret i. Piktogrammer og klassifikationer angiver ofte kun farer for mennesker og dyr, men de pågældende produkter kan også være skadelige for miljøet. Tag f.eks. piktogrammet med den døde fisk og det døde træ. Næppe et billede på miljøvenlighed, men derimod et tydeligt tegn på fare for miljøet.
HBY: Enig. Ja, denne mærkning gælder for produkter, der er virkeligt skadelige for miljøet. Men er det ikke rigtigt, at produkter med en anden fareklassifikation også kan være skadelige for miljøet? Det har jeg set flere steder i sikkerhedsdatabladene (SDS). Hvordan skal det forstås?
EH: Det er ret komplekst. Når det drejer sig om miljøet, skal man tage hensyn til ting som tilladelser, opbevaringsforhold, opbevaringsmængder, udslip, bortskaffelse og – først og fremmest – emballage.
HBY: Det var meget. Kan du være mere specifik? Tilladelser er ikke mit fokus her, men mere de praktiske forhold, du lige nævnte, såsom udslip, bortskaffelse og emballage.
EH: Hvis vi bruger produkterne efter hensigten, har vi som regel ikke noget at være bekymrede for. Så bruger vi produktet i den tiltænkte koncentration, med den tiltænkte hyppighed og efter de tilladte retningslinjer. I så fald kan miljøet klare brugen og bortskaffelsen af produktet, og du kan gå ud fra, at produktet kan bortskaffes i henhold til gængse standarder.
HBY: Så i disse tilfælde kan jeg bortskaffe dem i overensstemmelse med tilladelser og beskrivelser?
EH: Det stemmer. Det er kun et problem, hvis brug eller udslip sker i et ualmindeligt stort omfang.
HBY: Ved produktudslip udsætter vi miljøet for en stor mængde lige på én gang. Det kan ske, hvis emballagen f.eks. beskadiges eller udtømmes i én omgang.
EH: Det er et godt eksempel på et problem, som sikkerhedsdatabladet ikke tager hensyn til, så dér skal man være ekstra påpasselig. Der er en god grund til, at vi sætter emballager på spildbakker - de gør, at vi kan holde sådanne uheld under kontrol. Hvis vi udsætter miljøet for en stor mængde farligt produkt på én gang, kan det påvirke forhold såsom den mikrobiologiske balance i gyllekanalen eller i gylletanken. Det kan ende med at blive et stort problem og kan føre til, at gylletanken må lukkes ned.
HBY: Hvad skal man gøre, hvis det sker?
EH: Man skal kontakte en specialist. Leverandørerne har sandsynligvis medarbejdere, der ved, hvad der skal gøres i tilfælde af udslip. Husk: Hellere et opkald for meget end slet ingen opkald. Du skal i hvert fald ikke prøve at klare situationen på egen hånd.
HBY: Og hvad med emballage?
EH: Emballage kan være endnu mere skadeligt for miljøet end indholdet. Emballage skal håndteres som farligt gods, selvom den er tom. Hvis man skyller den, forsvinder produktet, men den er stadig lavet af plastic, som kan forårsage alvorlig miljøskade. Emballage skal håndteres med omhu. I mange lande findes der genbrugsstationer, hvor man kan indlevere tom emballage.
HBY: Javel. Det handler om at være organiseret. Vent ikke, til uheldet er ude, men tag forholdsregler i god tid, og vær forberedt på eventuelle udslip.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top