Blog 11 "Biocider"

EH: Jeg støder tit på ordet "biocid". Kan du fortælle, hvad det betyder?
HBY: Biocider er blot desinfektionsmidler, som faktisk gør, hvad de hævder at gøre, nemlig at desinficere. Det vil sige, de dræber skadelige/uønskede mikroorganismer. Producenterne kan ikke komme med denne påstand om produktet, medmindre det opfylder den relevante lovgivning. Det betyder, at et produkt skal opfylde visse krav, før en producent kan sælge det som et biocid.
EH: Så jeg kan ikke kalde et vilkårligt produkt, som jeg mener virker desinficerende, for et biocid?
HBY: Nej, det må du ikke. Der har før været producenter, der kom med grundløse påstande om deres produkter, eller måske snarere falske påstande, ved at love resultater uden hold i virkeligheden. Det kan man ikke mere. Nu skal en producent have enten en lokal eller en international autorisation. I Europa styres dette af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), mens det i USA hører under FDA.
EH: Så disse agenturer er uafhængige og har til opgave at kontrollere, at et produkt virker efter hensigten?
HBY: Det stemmer. Og det er ikke til at komme udenom. Producenterne skal levere omfattende dokumentation for deres produkter. Den tid, hvor man kunne gøre, som man ville, er forbi. Faktisk bliver lovgivningen strammere.
EH: Går udviklingen i samme retning som for registrering af veterinærmedicin?
HBY: Veterinærmedicin er noget helt andet end biocider nu om dage. Veterinærmedicin helbreder og er med til at behandle betændelse. Biocider er mere til forebyggelse og desinfektion – inden udbrud af egentlig betændelse.
EH: Det er til at forstå, men så er spørgsmålet: "Hvordan ved jeg som landmand, at et produkt faktisk gør det, jeg vil have det til at gøre?"
HBY: Det er meget enkelt, for troværdige biocider er forsynet med et autorisationsnummer. Dette nummer udstedes af en myndighed som garanti for, at dit produkt opfylder kravene til en god desinfektion. Det gælder alle forhold som koncentration, kontakttid, temperatur og anvendelse. Dette autorisationsnummer står på emballagen, og det er meget nemt at kontrollere.
EH: Har disse biocider eller desinfektionsmidler noget at gøre med de fareklasser, vi diskuterede tidligere?
HBY: Helt klart, for nogle af disse produkter er også ætsende eller skadelige for miljøet. Eksempelvis formalin og pereddikesyre – indholdsstoffer, som vi ved er miljøfarlige eller ætsende, men som stadig klassificeres som biocider.
EH: Så et biocid er altså navngivet ud fra dets anvendelse, og navnet siger ikke nødvendigvis noget om dets fareklassificering. Ligesom andre produkter får biocider en klassificering, og vi skal håndtere og opbevare dem korrekt og tage passende forholdsregler.
HBY: Det stemmer.

Hvorfor vores partnerskaber?

Alle landmænd i verden skal dagligt træffe beslutninger vedrørende deres bedrift. Valg både for dem selv og deres virksomhed. Men det behøver de ikke gøre på egen hånd. De kan få hjælp af rådgivere til at finde de rette løsninger og lede deres virksomhed i den rigtige retning.

Flere og flere af jer vælger Lely som en langvarig partner. Det er, fordi vores produkter og tjenester hver dag gør jer i stand til at tage endnu et skridt mod jeres ønskede resultater. Vi står ved jeres side med de rigtige folk, som er dygtige og højtuddannede.

Top